background image

                                     

                                                                                                            5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

Poseta Beču omogućiće Vam sagledavanje slavne Austrougarske monarhije kao nosioca procvata kulture i razvoja u srednjoj Evropi.

Grad slavne carske prošlosti obiluje kulturno istorijskim spomenicima, muzejima, naučnim institucijama i sakralnim objektima. Raskošne
palate,   prelepi   dvorci,   poznati   muzeji   i   galerije,   bečki   univerzitet   i   katedrala   Sv   Stefana   su   nemi   svedoci   slavne   prošlosti.   Panoramsko
razgledanje Beča obuhvata obilazak najužeg gradskog jezgra grada sa zgradom Parlamenta, palatama Belvedere i Hofburg, Operom kao i
šetnju Kertner ulicom do katedrale Sv,. Stefana. 
Polazak: 30.12.2022.
1. dan

BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President
(tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko
ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, 
2. dan  BEČ
U prepodnevnim časovima dolazak u Beč. Nakon dolaska u Beč, panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg
Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Svetog Stefana, novi deo grada sa
Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija… Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. U večernjim satima, individualni odlazak na doček kod
Rathaus-a i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program. SREĆNA NOVA GODINA!!! Individualno povratak do hotela. Noćenje
3. dan  BEČ – BRATISLAVA (fakultativno) – PRATER (fakultativno)
Doručak.  Slobodno   vreme   ili   mogućnost   fakultativnog   izleta   u   Bratislavu.  Po   dolasku   u   Bratislavu,   zajednički   odlazak   na   panoramsko
razgledanje grada, obilazak stare tvrđave (Katedrala Svetog Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva…) i šetnja romantičnim delom starog
grada na obali Dunava. Povratak u Beč. Nakon toga, fakultativna poseta Prateru – najzabavnijem parku Beča ili slobodno vreme. Noćenje.
4. dan  BEČ – ŠENBRUN (fakultativno) – OUTLET CENTAR PANDORF (fakultativno
Doručak.  Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h.  Slobodno vreme u centru grada do polaska  ili fakultativno poseta kraljevskom dvorcu
Šenbrun sa prekrasnim parkom. Polazak za Srbiju oko 16h. Poseta Parndorf outlet centru koji se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na oko
30 km od Beča. Više od 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće... Zadržavanje oko
2h. Oko 19h nastavak putovanja. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora
5. dan  BEOGRAD
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.   Kraj
programa
.
Povratak: 03.01.2023.                                         

 Cenovnik br.1 od 17.11.2022 . Program br. 79 /2022

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

30.12 – 03.01.2023.

ROSEN EUROPAHAUS 3*

185 €

165 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe(na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje

popust 40%. Ne postoji mogucnost umanjenja za sopstveni prevoz

Polazak iz Užica , Čačka, Kragujevca, Batočine (ostali gradovi na upit ) doplata za transfer 20 € (minimum 8 putnika), Polazak iz Zrenjanina –

doplata za transfer 1500 din (minimum 4 putnika), Polazak  iz Vršca – doplata za transfer 2500 dinara / minimum 8 putnika.

ARANŽMAN SADRŽI:

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi;

Smeštaj u hotelu  3*  (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija -  isključivo na upit) sobama
na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje);

Panoramsko razgledanje Beča u pratnji  vodiča;

Poseta tržnom centru Pandorf, www.desinger-outlet-pandorf.at

Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe;

Troškove vođstva i organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI

 

 : 

Individualne troškove – nepomenute usluge ;

Fakultativne   izlete:   minimum   25   pax   za   realizaciju   izleta:   dvorac   Schönbrunn   Grand   tura   35   €/25   €   deca  (   deca   do   12   godina  ) ;
OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI, PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA ; Izlet do Bratislave 15 € / 10 € ( deca do 12 godina ) ; Prevoz do
Pratera 5 €

background image

Doplata za jednokrevetnu sobu  80 € -na upit;

Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit);

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na
dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
Hotel  ROSEN EUROPAHAUS 3*  Nalazi se u 14. bicirku, na liniji tramvaja, oko 30 minuta vožnje od centra grada. Hotel ima aperitiv bar,
restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija -
isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.europahauswien.at/en/   

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski  - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do 15 decembra
2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom poslovnih
banaka
  po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. P rilikom prijave uplaćuje se
depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama
ili   revolving   karticama   (mogućnost   odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija   Robinson   ima  potpisane   ugovore   o   povoljnijim   uslovima
plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša  Societe Generale banka), Poštanska
štedionica.
POSEBNE NAPOMENE 

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora 
(datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja 
uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište 
koje mu agencija dodeli.

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa 
kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se 
sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs 
ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti 
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u 
autobusu ostane još slobodnih mesta.

Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno 
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik 
može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može 
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište 
podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno 
razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

background image

        

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih 
programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene 
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 
boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i 
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja 
tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je 
dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, 
organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih 
objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od 
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može
obećavati ovakve usluge.

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom 
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole
u državama kroz koje prolazite.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u 
cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da 
potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd KategorijaLicence A 10 br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. UzovajaranžmanvažeOpštiUslovi 
putovanja agencija Robinzon d.o.o. U skladusaodredbamaZakona o TurizmuOrganizatorima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalneasocijacije 
turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondinabr 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god, 
Bankarskagarancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskogdruštva "Expobank" u visini 50.000.- €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastankaosiguranog slučajakodNacionalneasocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 0113228 
686, 011 3228 687, pisanimputemilitelegramomnaadresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. Ilina mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije
cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene
informacije o programu  putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata,  koje nisu u skladu sa
elementima zaključenog Ugovora o putovanju.