background image

                                           

    

 

                                                                                       6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

Centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, 

katedralom Svetog Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom operom i 
teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, 
Betovena, Hajdna, Štrausa, pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu nijedan neispunjen trenutak.
 

 

Polazak: 29.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 
22h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        BEČ 
U prepodnevnim časovima dolazak u Beč. Nakon dolaska u Beč, panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg 
Marije Terezije, dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Svetog Stefana, novi  deo grada sa 
Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija… Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje. 
3. DAN      BEČ – PRATER ( fakultativno ) 
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti.  Mogućnost  organizovanja fakultativne posete Prateru  – najzabavnijem parku Beča.  U 
večernjim satima, doček na ulicama Beča uz muzički i zabavni program. Mogućnost vožnje do centra grada autobusom, odlazak i povratak 
(fakultativno). SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje
4. DAN      BEČ – BRATISLAVA ( fakultativno )  
Doručak.  Slobodno  vreme  ili  mogućnost  fakultativnog  izleta  u  Bratislavu.  Po  dolasku  u  Bratislavu,  zajednički  odlazak  na  panoramsko 
razgledanje grada, obilazak stare tvrđave (Katedrala Svetog Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva…) i šetnja romantičnim delom starog 
grada na obali Dunava. Povratak u Beč. Noćenje
5. DAN        BEČ – ŠENBRUN ( fakultativno ) – OUTLET CENTAR PANDORF  
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme u centru grada do polaska ili fakultativno poseta kraljevskom dvorcu 
Šenbrun sa prekrasnim parkom. Polazak za Srbiju oko 16h. Poseta Parndorf outlet centru koji se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 
oko  30  km  od  Beča.  Više  od  150  modnih  prodavnica  sa  preko  600  brendova,  od  ženske,  muške  i  mode  za  decu,  sportske  obuće… 
Zadržavanje oko 2h. Oko 19h nastavak putovanja. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
6. DAN        BEOGRAD 
 Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima  – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 03.01.2024.                                                                                                                Cenovnik br.2 od 17.11.2023. – Program br.73 /2023 
 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2023 – 03.01.2024. 

HB1 NEUDORF 3* 

ROSEN EUROPAHAUS  3* 

                        249 € 

269 € 

219 €  
249 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju 

prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

  Smeštaj u hotelu 3* u 1/2 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) 
  Panoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča 
  Poseta tržnom centru Parndorf www.designer-outlet-parndorf.at 
  Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
  Troškove ogranizacije putovanja 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplata za jednokrevetnu sobu – 130 € (na upit)  

background image

      

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
  Transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
  Fakultativne izlete : VOŽNJA DO CENTRA GRADA 31.12. 5 evra ; DVORAC ŠENBRUN – GRAND TURA 35 evra / 25 evra (deca do 

12 godina) – OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI, PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA; VOŽNJA DO ŠENBRUNA (bez ulaska u 
dvorac
) 5 evra ; IZLET DO BRATISLAVE 20 evra / 15 evra (deca do 12 godina) ; PREVOZ DO PRATERA 5 evra 

  Individualne troškove 

NAPOMENA Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel HB1 WIENER NEUDORF 3* Hotel se nalazi južno od Beča, u Nojdorfu. Sa centrom grada (zgradom Opere) povezan je linijom prevoza 
Badner Bahn. Na par stanica od hotela nalazi se najveći tržni centar u Beču  – SCS. Sobe su isključivo 1/2. Postoji mogućnost 1/2+1 soba 
koje su manje komofne sa pomoćnim ležajem manjih dimenzija  – isključivo na upit. Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak 
koji je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hb1.at/de/wiener-neudorf.html 
Hotel ROSEN EUROPAHAUS  3* Nalazi  se u 14. bicirku, na  liniji tramvaja, oko 30  minuta  vožnje od centra grada. Hotel ima aperitiv bar, 
restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – 
isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.europahauswien.at/en/ 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na 
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs.
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija  u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs.