background image

 

background image

           

Minimalni broj za realizaciju programa je  70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz  neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz 
saglasnost prijavljenih  putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je  najkasnije 5 dana  pre  polaska. Krajnji rok za 
prijavljivanje  je  10  dana  pred  put.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da 
koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika 
agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator 
ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2018  od  25.01.2018.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom 
turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687, 
prijavom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300060789  od  25.01.2018.god.  Akcionarskog  drustva  za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010. 

Polazak: 29.12.2018. 

PROGRAM PUTOVANJA: 

1. dan 

BEOGRAD 

Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred 
putovanje ). Iz Novog Sada oko 22h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.  
2. dan 

BEČ  

Dolazak  u  Beč  u  prepodnevnim  časovima.  Panoramsko  razgledanje  grada  u  pratnji  vodiča,  uži  centar  grada:  Ring,  Trg  Marije  Terezije,  dvorac  Hofburg, 
Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Sv. Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u 
hotel posle 15 časova. Slobodno vreme. Noćenje. 
3. dan 

BEČ 

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, posetu izložbama u Albertini, Muzeju lepih umetnosti, Belvedereu, Kunsthausu... U večernjim satima, 
doček kod Rathaus-a i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program. Preporučujemo odlazak do Pratera, gde se priređuje spektakularni vatromet u 
ponoć. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje. 

 

 

 

4. dan 

BEČ – BRATISLAVA – BEČ  

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativan izlet u Bratislavu. Po dolasku u Bratislavu, zajednički odlazak na panoramsko razgledanje 
grada  i  obilazak  stare  tvrđave  (Katedrala  Sv.  Martina,  Palata  Grasalkovič,  Plava  crkva…)  i  šetnja  romantičnim  delom  starog  grada  na  obali  Dunava. 
Povratak za Beč oko 22 časa. Noćenje.   

 

 

5. dan 

BEČ – SCHÖNBRUNN – PARNDORF – BEOGRAD  

 

Doručak.  Napuštanje  hotela  i  razduživanje  soba.  Slobodno  vreme  u  centru  grada  ili  fakultativno  poseta  kraljevskom  dvorcu  Šenbrun  sa  prekrasnim 
parkom. Polazak za Srbiju u 16 časova. Poseta Parndorf outlet centru koji se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru. Više 
od  150  modnih  prodavnica  sa  preko  600  brendova,  od  ženske,  muške  i  mode  za  decu,  sportske  obuće  itd.  Oko  19  časova nastavak  putovanja.  Noćna 
vožnja preko Mađarske. 
6. dan 

BEOGRAD 

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima na mesto polaska. 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2018 – 03.01.2019. 

BOCK 3* 

199 € 

179 € do 05.12. 

                                     UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNACENOG TERMINA U TABELI                           

Cenovnik br.2 od 20.11.2018. 

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10 €. 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Cena aranžmana se umanjuje za 20 €, ukoliko se koristi sopstveni prevoz. 

Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine -  doplata za transfer 20 € (minimum 4 putnika). 

Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 1500 rsd (minimum 4 putnika).

 

ZBOG NOVOG AUSTRIJSKOG ZAKONA U TURIZMU, NEOPHODNO JE DOSTAVITI KOPIJU PASOŠA NAJKASNIJE 5 DANA PRE PUTA. 

ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju  prema prijavi 

 

3 noćenja sa doručkom u izabranom hotelu (švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnoj kategorizaciji. Hotel BOCK 3* - Nalazi se u širem centru Beča, 
na liniji gradskog prevoza, na obali jezera, u blizini tržnog centra SCS. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, 
telefonom... 

 

Razgledanje Beča u pratnji vodiča 

 

Posetu tržnom centru Parndorf 

 

Troškovi usluge vodiča (predstavnik agencije) 

 

Troškove vođstva i organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

Individualne troškove – nepomenute usluge 

 

Fakultativne izlete (minimum 25 pax za realizaciju): Dvorac Schönbrunn- GRAND TURA 25 €/15 € deca – obavezna prijava u agenciji; Izlet do Bratislave 
15 €/10 € deca ( deca do 12 godina ) 

 

Staničnu uslugu 50 rsd za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji 

 

Jednokrevetnu sobu na upit - 135 € 

NAPOMENA:  Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije,  prevoza, 
parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa  –  cena  je 
podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

  

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši 
uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje 
banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po 
odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost odloženog plaćanja)  Visa,  Master,  Maestro, 
Dina.           

 

 

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD