background image

 

       

 

 

                                                                                                  6 DANA/3 NOĆENJE   AUTOBUSOM 

 

Centar  moćne  carevine, sa  dvorovima Hofburg  i Šenbrun, raskošnim palatama  Belvedere i  Švarcenberg, španskom  školom 

jahanja, katedralom Svetog Stefana i ne manje atraktivnom Karlovom crkvom, dvorskim i gradskim parkom, državnom i nacionalnom 
operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama, kafanama i pivnicama, čuvenim točkom u Prateru, grad lepršavih valcera, stvaralaštva 
Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa, pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu nijedan neispunjen trenutak. 

 

POLAZAK: 29.12.2019. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President. Iz Novog Sada oko 
22h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  BEČ  
U prepodnevnim časovima dolazak u Beč. Nakon dolaska u Beč, panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, 
dvorac Hofburg, Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Svetog Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih 
nacija… Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje.  
3. dan  BEČ  
Doručak
.  Slobodan  dan  za  individualne  aktivnosti.  Preporučujemo  posetu  izložbama  u  Albertini,  Muzeju  lepih  umetnosti,  Belvedereu,  Kunsthausu...  U 
večernjim satima, doček kod Rathaus-a i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program (odlazak do grada organizovano autobusom). Preporučujemo 
odlazak do Pratera, gde se priređuje spektakularni vatromet u ponoć.  Individualno povratak u hotel. Noćenje
4. dan  BEČ - BRATISLAVA (fakultativno)  
Doručak
.  Slobodno  vreme  ili  mogućnost  fakultativnog  izleta  u  Bratislavu.  Po  dolasku  u  Bratislavu,  zajednički  odlazak  na  panoramsko  razgledanje  grada, 
obilazak stare tvrđave (Katedrala Svetog Martina, Palata Grasalkovič, Plava crkva…) i šetnja romantičnim delom starog grada na obali Dunava. Povratak u Beč 
u kasnim večernjim časovima. Noćenje
5. dan BEČ – ŠENBRUN (fakultativno) – OUTLET CENTAR PARNDORF 
Doručak
.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  u  centru  grada  do  polaska  ili  fakultativno  poseta  kraljevskom  dvorcu  Šenbrun  sa 
prekrasnim parkom. Polazak za Srbiju oko 16h. Poseta Parndorf outlet centru koji se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na oko 30 km od Beča. Više od 150 
modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće... Zadržavanje oko 2h. Oko 19h nastavak putovanja. Noćna 
vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
6. dan  BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.  
 
POVRATAK: 03.01.2020.
                                                                                                                          Cenovnik br.1 od 05.19.201

9. – Program br. 74/2019 

VREDNOST ARANŽMANA PO OSOBI 

DINARSKI DEO 

1500 din + DEO U EVRIMA IZ TABELE 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2019 – 03.01.2020. 

ROSEN 3* 

199€ 

179 € do 20.11. 

HB1 NEUDORF 3* 

189€ 

169 € do 20.11. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika 

transfer iz ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnikatransfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika  

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija  - isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Panoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča 
  Poseta tržnom centru Parndorf www.mcarthurglen.com/de/outlets/at/designer-outlet-parndorf/  
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Fakultativne izlete (minimum 25 pax za realizaciju izleta): dvorac Schönbrunn – GRAND TURA 30 €/20 € deca- obavezna prijava u 

agenciji; izlet do Bratislave 15 €/10 € deca ( deca do 12 godina ) 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit 135 (isključivo na upit)   
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 €(isključivo na upit)   
  Individualne troškove – nepomenute usluge 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 

 
NAPOMENA Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije,  prevoza, parkinga,  vodiča, ulaznica,  organizacije... Cene  izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu 
na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel ROSEN  EUROPAHAUS  3* Nalazi  se  u  14.  bicirku,  na  liniji  tramvaja,  oko  30  minuta  vožnje  od  centra  grada.  Hotel  ima  aperitiv  bar, 
restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija -
 isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.europahauswien.at/en/    
Hotel HB1 WIENER NEUDORF 3* Hotel se nalazi južno od Beča, u Nojdorfu. Sa centrom grada (zgradom Opere) povezan je linijom prevoza 
Badner Bahn. Na par stanica od hotela nalazi se najveći tržni centar u Beču - SCS. Sobe su isključivo 1/2. Postoji mogućnost 1/2+1 soba koje su 
manje komofne sa pomoćnim ležajem manjih dimenzija - isključivo na upit. Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak koji je na bazi 
švedskog stola – samoposluživanje. www.hb1.at/de/wiener-neudorf.html 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 
25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj  300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.