background image

 

       

 

 

                                                                                                  6 DANA/3 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 
Uprkos  zabludi  da  je  Krakov  „gradić“  simpatičnog  starinskog  izgleda,  to  nije  istina.  Posle  Varšave,  Krakov  je  najveći  grad  u 

Poljskoj, smešten na obalama reke Visle. Ipak, Krakov ostavlja utisak zaboravljenog gradića iz prošlosti. To je stara poljska prestonica koju 
bi slobodno mogli nazvati „grad muzej“. Ta srednjevekovna harizma koju poseduje bivša prestonica i jedan od najstarijih gradova Poljske 
je  upravo  ono  što  privlači  najveći  broj  turista.  Srednjevekovni  izgled,  zamak,  grad  legende  nad  zmajevim  gnezdom,  ljubavne  legende, 
kočije… priznaćete da zvuči bajkovito. 
POLAZAK: 29.12.2019. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 17h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President. Iz Novog Sada oko 
18h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora..

  

2. dan     KRAKOV 
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko upoznavanje kraljevskog grada sa vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem 
Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Svete Marije... 
Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje.  
3. dan  KRAKOV – VELIČKA (fakultativno)  
Slobodno vreme ili mogućnost  fakultativnog  izleta do  najstarijeg  rudnika  soli  u Evropi, Velička. Po  dolasku spuštanje stepenicama  sa  lokalnim vodičem  do 
dubine od 135 m gde se nalazi  i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim 
liftom.  Povratak u Krakov. Individualno doček nove godine. Noćenje
4. dan 

 KRAKOV  

Doručak. Slobodno vreme. Noćenje
5. dan      KRAKOV – AUŠVIC I BIRKENAU (fakultativno
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme do polaska ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom 
logoru Aušvic - Birkenau (današnji spomen - muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja 
sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
6. dan      BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa
POVRATAK: 03.01.2020.                                                                                                                          Cenovnik br.1 od 05.09.201

9. – Program br. 79/2019 

 

VREDNOST ARANŽMANA PO OSOBI 

DINARSKI DEO 

1500 din + DEO U EVRIMA IZ TABELE 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2019 – 03.01.2020. 

JUNIOR 2 3* 

139€ 

119 € do 20.11. 

JUNIOR 3* 

129€ 

109 € do 20.11. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika 

transfer iz ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnikatransfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika  

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija  - isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)  

  Razgledanje Krakova u pratnji vodiča  
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Fakultativne  izlete  (minimum  25  pax  za  realizaciju):   AUŠVIC  I  BIRKENAU 25  evra  /  15  evra (deca  do  12  godina), RUDNIK  SOLI 

VELIČKA 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina) OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA 
O  PUTOVANJU  ZBOG  REZERVACIJE  TERMINA  ZA  GRUPE  -  PLAĆANJE  VODIČU  NA  LICU  MESTA.  AGENCIJA  NE  GARANTUJE 
MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA.
 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit 60 (isključivo na upit)   
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 40 €(isključivo na upit)   
  Individualne troškove – nepomenute usluge 

 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 

 
NAPOMENA
 Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije,  prevoza, parkinga,  vodiča, ulaznica,  organizacije... Cene  izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu 
na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel JUNIOR 2 3* se nalazi  9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada se preseda na 
tramvaj). U blizini hotela je Lidl, a nešto malo dalje  se nalazi Carrefour hipermarket kao  i Decathlon.  Sve  sobe u hotelu poseduju kupatilo, 
mini-bar...  Sobe  su  1/2   i  1/2+1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  -  isključivo  na  upit).  Doručak  je  na  bazi  švedskog  stola  - 
samoposluživanje... hoteljunior2.pl/ 
Hotel JUNIOR 3* se nalazi  u okolini Krakova, okružen zelenilom. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar... Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći 
krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola - samoposluživanje... www.junior.krakow.pl/ 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 
25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj  300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.