background image

                                           

    

 

                                                                                       6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

Uprkos zabludi da je Krakov „gradić“ simpatičnog starinskog izgleda, to nije istina. Posle Varšave, Krakov je najveći grad u Poljskoj, 
smešten na obalama reke Visle. Ipak, Krakov ostavlja utisak zaboravljenog gradića iz prošlosti. To je stara poljska prestonica koju bi 
slobodno mogli nazvati „grad muzej“. Ta srednjevekovna harizma koju poseduje bivša prestonica i jedan od najstarijih gradova Poljske 
je upravo ono što privlači najveći broj turista. Srednjevekovni izgled, zamak, grad legende nad zmajevim gnezdom, ljubavne legende, 
kočije… priznaćete da zvuči bajkovito.
 

 

Polazak: 29.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak iz Beograda oko 16h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 
17h. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        KRAKOV 
Dolazak  u  Krakov  u  prepodnevnim  časovima.  Panoramsko  upoznavanje  kraljevskog  grada  sa  vodičem,  obilazak  nekadašnje  prestonice 
Poljske  sa  razgledanjem  Tvrđave  Vavel,  Brda  Vavel  sa  kraljevskim  dvorcem  i  katedralom,  Pećine  Zmaja  koja  je  i  simbol  Krakova,  Stari 
gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Svete Marije… Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN      KRAKOV – VELIČKA  ( fakultativno )  
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama 
sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna 
dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. Individualno doček nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje
4. DAN      KRAKOV 
Doručak. Slobodno vreme. Noćenje
5. DAN        KRAKOV – AUŠVIC I BIRKENAU 
Doručak.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  do  polaska  ili  fakultativna  poseta  nekadašnjem  zloglasnom 
nacističkom  koncentracionom  logoru  Aušvic  –  Birkenau  (današnji  spomen  –  muzej  pod  zaštitom  je  UNESCO-a).  Povratak  u  Krakov.  U 
popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
6. DAN       BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 03.01.2024.                                                                                                                Cenovnik br.1 od 20.10.2023. – Program br.82 /2023 
 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2023 – 03.01.2024. 

 

JUNIOR 2  3* 

 

 

199 € 

179 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju 

prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  Smeštaj u hotelu 3*  (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) 

•  Razgledanje Krakova u pratnji vodiča 
•  Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  Troškove ogranizacije putovanja 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
• 

Doplata za 1/1 sobu 70 evra  

•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 

background image

      

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

•  Transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
•  Fakultativne izlete : AUŠVIC I BIRKENAU 25 evra / 15 evra (deca do 12 godina) ; RUDNIK SOLI VJELIČKA 35 evra / 25 evra (deca 

do 12 godina). OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA IZLETA U AUŠVIC I BIRKENAU I PRIJAVA ZA IZLET U VJELIČKU U AGENCIJI 
PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PRIJAVA JE MOGUĆA NAJKASNIJE 
DVE NEDELJE PRE POČETKA PUTOVANJA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE ZA OVAJ IZLET TOKOM 
PUTOVANJA. 

•  Individualne troškove 

NAPOMENA Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel JUNIOR 2 3* se nalazi 9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajaliste (do centra grada se preseda 
na  tramvaj).  U  blizini  hotela  je  Lidl,  a  nešto  malo  dalje  se  nalazi  Carrefour  hipermarket  kao  i  Decathlon.  Sve  sobe  u  hotelu  poseduju 
kupatilo, mini-bar… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija  – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog 
stola – samoposluživanje… www.hoteljunior2.pl 
 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na 
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs.
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs.