background image

                     

   

 

 

 

 
  Istorija  nas  nije  uvek  mazila,  ali  su  kulturne  veze  sa  Bugarskom  oduvek  postojale  začinjene  i  zajedničkom 
duhovnošću. Svi naši sveci su izuzetno poštovani u Bugarskoj, a naročito Sveti Sava kao i Sveti kralj Milutin čijim se 
moštima u crkvi Svete Nedelje u Sofiji vernici klanjaju. Tradicija i običaji još iz paganskih vremena prepliću se sa 
hrišćanskim nasledjem. Bugari su veseli narod koji je očuvao svoju tradiciju a njihova dobra vina uz gastronomiju  je 
najbolja preporuka za uživanje i dobar provod. Ovo putovanje će vas odvesti do tri bugarske prestonice, današnje 
Sofije i nekadašnjih Plovdiva i Velikog Trnova.  
 

Program putovanja:                                      Polasci:  07.10.  /  10.11.2021.   5 DANA, 2 NOĆENJA, AUTOBUSOM 
 
1.dan   

BEOGRAD... 

Polazak  autobusom  za  Bugarsku  u  20:00h  sa  parkinga  na  Sajamu.  Noćna  vožnja  sa  usputnim  zadržavanjima  radi 
odmora i graničnih formalnosti… 
2.dan   

...ARBANASI - VELIKO TRNOVO 

Nastavak putovanja za Veliko Trnovo i poseta sela Arbanasi, jednog od najživopisnijih starih naselja u Bugarskoj. Selo 
je  sa  svojom  monumentalnom  arhitekturom  proglašeno  arheološkim  rezervatom  i  pod  zaštitom  je  UNESCO-a. 
Smeštaj u hotel. Slobodno vreme u centru grada koji je zbog svojih kulturno-istorijskih vrednosti i spomenika uvršćen 
u UNESCO. Oko 17.00h panoramski pešački razgled grada sa bogatom i slavnom istorijskom prošlošću. Boldvin kula, 
očuvana  utvrđenja,  palata  bugarskih  kraljeva  kao  i  bugarski  Patrijarhat  iz  carskog  perioda  12-14v.  Obilazak  crkve 
Svetih četrdeset mučenika gde se nalazi prvobitna grobnica Svetog Save. Noćenje… 
3.dan   

VELIKO TRNOVO - ETARA - PLOVDIV - SOFIJA 

 ...  doručak,  napuštanje  hotela  i  polazak  za  Plovdiv.    Usputni  obilazak  etno  sela  Etara,  poznatom  po  velikom  broju 
zanatskih  radnji  sa  autentičnom  proizvodnjom  upotrebnih  dobara  i  suvenira.  Odmor  u  nekom  od  nacionalnih 
restorana.  Nastavak  za  Plodviv,  jedan  od  najlepših  gradova  na  Balkanu.  Panoramsko  razgledanje  ovog  istorijskog 
grada raznolike arhitekture: Antički amfiteatar iz 2. veka, rimski stadion, crkva svetog Konstantina i Jelena kao i brojni 
muzeji  i  galerije,  starog  utvrđenja  iznad  reke  Marice...Plovdiv  je  bio  EVROPSKA  PRESTONICA  KULTURE  ZA  2019. 
Slobodno  vreme  za  individualno  razgledanje  i  ručak...  Produžavamo  putovanje  za  Sofiju  u  popodnevnim  satima. 
Smeštaj  u  hotel.   Slobodno  vreme  u  centru  prestonice za  individualni  program  i  večeru u  nekom  od  tradicionalnih 
restorana. Individualni povratak u hotel. Noćenje… 
4.dan               SOFIJA ... 
…doručak.  Napuštanje  hotela.  Oko  10.00h  panoramski  razgled  Sofije  autobusom  a  potom  šetnjom  centrom  Sofije: 
Vitoša bulevar, crkva Aleksandra Nevskog (izgrađena u ruskom stilu) sa muzejem fresaka, crkva  Sv. Nedelje gde su 
izložene  mošti  kralja  Milutina,  crkva  Rotonda  (sv.  Đorđa),  nekadašnja  Kraljevska  palata,  bazilika  Aja  Sofija  itd.  Oko 
14.00h odlazak do Rilskog manastira, koji je od 1983. upisan je u UNESCO-ovu listu svetskog kulturnog i istorijskog 
nasleđa. Za nas jako važno da je tu boravio i duhovno se uzdizao Sveti Sava. Nakon obilaska manastirskog kompleksa, 
polazak  za  Beograd.  dnevna  vožnja  sa  usputnim  pauzama  za  odmor….  Dolazak  na  mesto  polaska  u  večernjim 
satima…(KRAJ USLUGA)                                                 
 
 Povratak: 10.10.   /  13.11.2021. 

CENA ARANŽMANA: 119 € 

Cenovnik broj 1 od 11.08.2021. 

 
 
 

background image

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                                                                                              

  Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa; 

  Smeštaj u hotelu 3* u Sofiji na bazi 1 noćenja sa doručkom - švedski sto...(Hotel se nalazi u širem centru grada. 

Sve sobe su komforne, dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, tuš – WC. Hotel poseduje recepciju, 
loby bar, restoran) i u hotelu u  Velikom Trnovu 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom -  švedski sto ...(Hotel se 
nalazi  u  centru  grada.  Sve  sobe  su  komforne,  dvokrevetne  i  dvokrevetne  sa  pomoćnim  ležajem,  tuš  –  WC. 
Hotel poseduje recepciju, loby bar, restoran) 

  Panoramsko  razgledanje  Sofije,  Rilskog  manastira,  Plovdiva,  Velikog  Trnova    i  Arbanasa  sa  vodičem  po 

programu; 

  Vodiča - pratioca na putovanju; 

  Troškove organizacije putovanja. 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Ulaznice za lokalitete (ulaznice se plaćaju na lokalitetu i iznose od 3-6 Leva ( 1 € oko 1,95 Leva ); 

  Sve nepomenute i individualne troškove; 

  Doplata za jednokrevetnu sobu - 30 €; 
  Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja. 

 
 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan 

uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre 

polaska.  Ukoliko  aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate. 

Čekovima  gradjana  do  tri  jednake  mesečne  rate,  zaključno  sa  15.07.2021.,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se 

deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka 

prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 

aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving 

karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima 

plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 

 
Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP-47/2021 od 04.06.2021. Uz ovaj 
aranžman  važe  Opšti  Uslovi  putovanja  agencije  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu 
Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina 
br  14,  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0049/2020  od  23.04.2021.god,  Bankarska  garancija  032/2021  od 
19.05.2021.god.  Akcionarskog  drustva  "Expobank"  u  visini  50.000.-  Evra.  Garancija  putovanja  se  aktivira  bez 
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih 
agencija  PU  "YUTA",  0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul. 
Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs 
 

UZ OVAJ ARANŽMAN VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON USKLADJENI SA YUTA STANDARDOM