background image

5 DANA/ 2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

Uprkos zabludi da je Krakov „gradić“ simpatičnog starinskog izgleda, to nije istina. Posle Varšave, Krakov je najveći grad u Poljskoj,

smešten na  obalama  reke  Visle. Ipak, Krakov  ostavlja  utisak  zaboravljenog  gradića  iz  prošlosti. To je stara  poljska  prestonica  koju  bi
slobodno mogli nazvati „grad muzej“. Ta srednjevekovna harizma koju poseduje bivša prestonica i jedan od najstarijih gradova Poljske je
upravo ono što privlači najveći broj turista. Srednjevekovni izgled, zamak, grad legende nad zmajevim gnezdom, ljubavne legende, kočije…
priznaćete da zvuči bajkovito.

Polazak: 14.02 / 09.03.2023.
1. DAN        BEOGRAD
 
Polazak iz Beograda oko 16h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President
(tačno  vreme biće poznato  najkasnije dan pred putovanje -  organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska,
ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 17h. Noćna
vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN        KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko upoznavanje kraljevskog grada sa vodičem, obilazak nekadašnje prestonice
Poljske sa razgledanjem Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari
gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Svete Marije... Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN        KRAKOV– AUŠVIC I BIRKENAU  (fakultativno
Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom
logoru Aušvic - Birkenau (današnji spomen - muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
4. DAN        KRAKOV – VJELIČKA ( fakultativno )
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi,
Vjelička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi   i spektakularno podzemno jezero,
kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov.  U popodnevnim
časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. DAN        BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj
programa.
Povratak: 18.02 / 13.03.2023.

Cenovnik br.1. od 08.12.2022 . – Program br. 92/2022

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

14.02 – 18.02.2023.

DAN DRŽAVNOSTI

HOTEL 3*

135 €

115 € 

09.03 – 13.03.2023.

POVODOM 8. MARTA

HOTEL 3*

135 €

115 €

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se za 10€, a u zajedničkom ležaju dete do 6 godina

ostvaruje popust 40%.Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

ARANŽMAN SADRŽI:

prevoz autobusom turistička klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema
datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

smeštaj u hotelu 3*(po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit)
sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

Panoramsko razgledanje Krakova uz pratnju vodiča

Usluge pratioca grupe/predstavnika agencije

Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja

Doplata za jednokrevetnu sobu 40 € - na upit

background image

Doplata za dodatno sedište u autobusu 40 € (isključivo na upit)

Fakultativne izlete (minimum 25 osoba), usluge vodiča i ulaznice: Aušvic i Birkenau 25 € / 15 € ( deca do 12 godina ); Rudnik Soli 
Vjelička 35 € / 25 € ( deca do 12 godina ). OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE I UPLATA ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA 
UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. ZA IZLET U AUŠVIC JE MOGUĆA PRIJAVA NAJKASNIJE DVE 
NEDELJE PRE POČETKA PUTOVANJA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE ZA IZLETE TOKOM 
PUTOVANJA.

Transfer   iz  UŽICA,   ČAČKA,KRAGUJEVCA,   BATOČINE  (  ostali   gradovi   na   upit  );doplata  20  €  /   minimum   8  putnika;   Transfer  iz
ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 

Individualne troškove

NAPOMENA: Fakultativni izletini suobavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.  Agencija ne snosi odgovornost  promene cene ulaznica na lokalitetima u
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner

OPIS SMEŠTAJA:- opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera
Hotel 3* Nalazi se u širem centru grada, na liniji gradskog prevoz. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - 
isključivo na upit). Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe  su sa TWC, TV, mini bar, telefonom... TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE 
POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE.

POSEBNE NAPOMENE:

Prva   promena   po   već   zaključenom   ugovoru   je   moguća   bez   nadoknade.   Kod   svake   naredne   promene   već   zaključenog   ugovora
(datuma polaska i povratka,  imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo na plate
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja
uzimaju   se   u   obzir   stariji   putnici,   trudnice,   porodice   sa   decom   (do   12   godina),   putnici   sa   dokumentovanim   zdravstvenim
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje
mu agencija dodeli.

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa
kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se
sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs
ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ukoliko   putnici  izvrše  doplatu  za  dodatno  sedište   u autobusu,   nemaju  prava   na  refundiranje   novca  nakon  putovanja  ukoliko  u
autobusu ostane još slobodnih mesta.

Dan   pred   polazak   organizator   putovanja   šalje   obaveštenje   sa   svim   detaljima   polaska.   Ukoliko   ne   dobijete   poruku   obavezno
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti
kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik
može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu,
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati
i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje
među putnicima i osećaj kolektivizma.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

background image

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator   putovanja   zadržava   pravo   promene   programa   putovanja   usled   nepredviđenih   objektivnih   okolnosti   (npr.   gužva   na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

Organizator   putovanja   i   izleta   na   putovanju   zadržava   pravo   izmene   termina   i   uslova   izvođenja   fakultativnih   izleta   predviđenih
programom  kao  i   redosleda  razgledanja   usled   objektivnih   okolnosti. Molimo  da  uzmete   u  obzir   da   postoji   mogućnost  da   usled
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana
boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja
tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je
dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

Opisi  smeštajnih objekata   su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja i  kvalitet  usluge  u okviru smeštajnih  objekata,
organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih
objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može
obećavati ovakve usluge.

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Potpisnik   ugovora   o   putovanju   ili   predstavnici   grupe   putnika   obavezni   su   da   sve   putnike   upoznaju   sa   ugovorenim   programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole
u državama kroz koje prolazite.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program
putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator   zadržava   pravo   da   putem   Last   minute   ponude   prodaje   svoje   aranžmana   po   cenama   koje   su   drugačije   od   onih   u
cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da
potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.   Čekovima gradjana do 15
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom
poslovnih banaka
  po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave
uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).
Platnim karticama  ili revolving karticama (mogućnost  odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale
banka), Poštanska štedionica.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom

background image

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god,
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA",
0113228   686,   011   3228   687,   pisanim   putem   ili   telegramom   na   adresu   YUTA,   Beograd,   ul.   Kondina   br   14.   ili   na   mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju