background image

                                              

  

 

 
 

  

                                          5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

Italija je jedna od najočaravajućih zemalja na svetu i predstavlja jednu od omiljenih destinacija. Popularnu “čizmu“ ljudi vole iz 
mnogo razloga. U njoj se savršeno uklapaju umetnost, moda, fantastični pejsaži i preukusna tradicionalna kuhinja.Jedan od najlepših 
gradova sveta je italijanska diva na vodi - Venecija. Elegantne gondole koje plove kroz kanale, uzdizanje oko 400 mostova, prelepe 
palate i crkve, lutanje kroz uske uličice, golubovi, cvetni balkoni, čak i one najotpornije na romantiku i pozitivne emocije neće ostaviti 
imunim. 
Polazak: 07.12.2023. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak  iz  Beograda  oko  21h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President (tačno vreme biće  poznato  najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa  svim detaljima 
polaska,  ukoliko  ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Vožnja  kroz 
Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  TRST – OUTLET CENTAR PALMANOVA – LIDO DI JESOLO ili okolina u oblasti VENETO 

 

Dolazak u Trst  u  jutarnjim časovima. Upoznavanje Trsta (uži centar grada  i Srpska pravoslavna  crkva  Svetog Spiridona). U podnevnim 
časovima nastavak putovanja do tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi  - sklop radnji poznatih robnih 
marki  (ženska,  muška,  dečija  i  sportska  garderoba,  igračke,  stvari  za  kuću,  pokloni,  cipele,  šminka...).  U  poslepodnevnim  časovima 
nastavak  putovanja  do  Lida  di  Jesola  -  jedno  od  najatraktivnijih  letovališta  na  Jadranu  ili  okolini  u  oblasti  Veneto  (Oderzo,  Trevizo, 
Koneljano, Noventa di Pjave... – u period od 01.06 – 30.09). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.  
3. dan  LIDO DI JESOLO ili okolina u oblasti VENETO – VERONA I PADOVA (fakultativno)  
Doručak. 
Mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta za Veronu i Padovu. Polazak u jutarnjim časovima. Po dolasku u Veronu obilazak 
grada  Romea  i  Julije:  Trga  Bra,  Julijine  Kuće,  Trga  Erba  i  Sinjori  sa  spomenikom  Dante  Aligijeriju,  Rimske  Arene,  jedna  od  najvećih  i 
najbolje  očuvanih.  Polazak  za  Padovu.  Razgledanje  grada,  Trg  Prato  dela  Vale  jedan  je  od  najvećih  trgova  u  Italiji,  Bazilike  Svetog 
Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi, spomenik Gatamelata. Slobodno vreme. U večernjim časovima 
povratak u hotel. Noćenje. 
4. dan   LIDO DI JESOLO ili okolina u oblasti VENETO – VENECIJA ( fakultativno ) 
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili izlet za Veneciju. Dolazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom 
do Venecije. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX - XVIII vek): Trg Svetog Marka, Bazilika Svetog 
Marka  sa  mozaicima,  Duždeva  palata,  Most  uzdisaja,  Most  Rialto...  Slobodno  vreme.  Povratak  brodom  do  luke  Punto  Sabioni.  U 
popodnevnim  časovima  polazak  za  Srbiju  sa  dogovorenog  mesta.  Vožnja  kroz  Sloveniju  i  Hrvatsku  sa  usputnim  zadržavanjima  radi 
odmora.  
5. dan  BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 11.12.2023.                                                            Cenovnik br.3 od 15.11.2023.  – Program br. 59/2023 

 

 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

07.12 – 11.12.2023. 

3* 

149 € 

 129 €  

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
 
ARANŽMAN SADRŽI:
 
•  Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
•  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija  - isključivo na upit

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko - slani) 

•  Razgledanje prema programu 
•  Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  Troškove organizacije putovanja 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI:
 
•  Fakultativne  izlete  (minimum  25  putnika)/ulaznice  za  lokalitete  navedene  u  programu:  Turistički  brod  na  relaciji  Punta  Sabioni-

Venecija-Punta Sabioni odrasli 25 €/20 € deca, Obilazak Verone i Padove 30 €/25 € deca  

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne  korekcije cene i 
uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je 
najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava 
pravo da koriguje cenu  aranžmana. Agencija  Robinson  ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, 
dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 

 
 

•  Doplata za jednokrevetnu sobu 40 € - na upit 
•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 40 evra (isključivo na upit
•  U period od 01.06 – 30.09 I u vreme Karnevala boravišna taksa za hotel od 3*2 € po osobi / po danu , plaća se na recepciji hotela  
•  Transfer iz NOVOG SADA – doplata 15 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20€ / minimum 8 putnika   
•  Individualne  troškove  
 
 
NAPOMENA
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije,  prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja 
prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na 
lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi 
korigovane,  više  cene  u  odnosu  na  zainteresovani  broj  putnika  koje  isti  nisu  u  obavezi  da  prihvate.  Termini  fakultativnih  izleta  su 
promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu 
je inopartner. 
 
OPIS SMESTAJA: OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA  
Hotel 3* Nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo ili u okolini u oblasti Veneto (Oderzo, Trevizo, Koneljano, Noventa di Pjave... – u 
period  od  01.06  –  30.09).  Hotel  ima  aperitiv  bar,  restoran.  Sobe  su  u  1/2  i  1/2  +1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  - 
isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 
DANA PRED PUTOVANJE. 
Hotel GARDEN 3* Nalazi se u mestu Noale. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih 
dimenzija - isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. www.hotelgarden-ve.it/ 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju,  ne  dobijanje  vize  za  kategoriju  građana  kojima  je  viza  potrebna,  kao  i  u  slučaju  da  pogranične  vlasti  onemoguće 
putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima 
putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u 
EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje 
putuju  ili  na  www.europa.rs.  Više  informacija  o  ukidanju  viznog  režima  i  uslovima  boravka  u  EU  možete  dobiti  i  na  našem  sajtu 
www.robinson.rs.
 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.

 

Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  najkasnije  10  dana  pre 
polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. 
Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od 
strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
Organizator putovanja: 
ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi  putovanja  agencije  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu  Organizator  ima  GARANCIJU  PUTOVANJA 
Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 
30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija 
putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije 
turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. 
ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.