background image

                                           

    

 

                                                                                       6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

Zlatni grad” i „Grad stotinu tornjeva”, grad u kome ćete uživati dok šetate njegovim živopisnim uličicama, osetiti njegov gotički duh, 

prošetati pored Vltave i oduševiti se brojnim mogućnostima koje Vam pruža! Prag predstavlja unikatnu kolekciju istorijskih spomenika 
nastalih kroz njegovu dugu i slavnu prošlost. Zamkovi, crkve, palate, kule i mostovi Vas kao u bajci vraćaju u slavnu prošlost grada. 
Predah od razgledanja potražite u nekom od brojnih restorana ili tradicionalnih čeških pivnica u kojima je neizostavno probati neko od 
čuvenih čeških piva. Kroz istoriju Prag je doživeo i velike uspone i strašne padove, ali iz svega je izašao lepši i sa ponosom Vas poziva da 
doživite njegovu bajku. 

 

Polazak: 22.11/06.12/25.12/01.01.2024 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak iz Beograda oko 18h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska, 
ukoliko  ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Iz  Novog  Sada  oko  19h. 
Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        PRAG  
Dolazak  u  Prag  u  prepodnevnim  časovima,  panoramsko  upoznavanje  grada:  Hradčani  –  Praški  dvorac,  Katedrala  Svetog  Vita,  bazilika 
Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Stari trg, gradska većnica, crkva svete Marije od 
Tina, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupski dvorac, Nerudava ulica, Pariska ulica, Obecni dum... Smeštaj  u hotel oko 
15h. Slobodno vreme. Noćenje.  
3. DAN      PRAG – DREZDEN (fakultativno)  
Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izlet u Drezden, grad sa mnogo zdanja 
u barkonom stilu: Palata Cvinger (u kojoj se nalazi više muzeja), protestantska Bogorodičina crkva, Opera Zemper, rimokatolička Dvorska 
crkva,  Rezidencijalna  palata  (državni  muzej),  palata  Tašenberg  (danas  hotel  Kempinski),  Avgustov  most...  Slobodno  vreme.  Povratak  u 
Prag. Noćenje
4. DAN      PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno 
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatiju banju srednje Evrope sa prelepim građevinama i odmaralište 
čuvenih pisaca, političara i pesnika. Povratak u Prag. Noćenje
5. DAN        PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM (fakultativno)  
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodan dan za individualno razgledanje, posetu brojnih muzeja ili šoping. Popodne, 
fakultativno – izlet poslastica – obilazak Praga  sa Vltave, otmena atmosfera grada na brodiću uz muziku Smetane, kafu i bliski susret  sa 
praškim  mostovima.  U  kasnim  popodnevnim  časovima  polazak  za  Beograd.  Putovanje  kroz  Češku,  Slovačku,  Mađarsku  sa  usputnim 
zadržavanjima radi odmora. 
6. DAN        BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima  – zavisno od uslova na putu I zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 27.11/11.12/30.12/06.01.2024.                                                    Cenovnik br.4 od 15.11.2023. – Program br. 62/2023 
 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

22.11 – 27.11.2023. 

GLOBUS 3* 

169 € 

149 €  

06.12 – 11.12.2023. 

ADVENT VIKEND  

GLOBUS 3* 

169 € 

149 € 

25.12 – 30.12.2023. 

GLOBUS 3* 

169 evra 

149 evra 

01.01 – 06.01.2023. 

GLOBUS 3* 

159 evra 

139 evra 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevo 

 
 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Razgledanje Praga u pratnji vodiča  
  Usluge vodiča – pratioca grupe na putovanju 

background image

      

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  70  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

  Troškove organizacije putovanja 
  Gradsku turističku taksu  
   

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplata za jednokrevetnu sobu - 50€ (na upit)  
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
  Fakultativne izlete : KRSTARENJE VLTAVOM 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina), IZLET U KARLOVE VARI 30 evra / 20 

evra (deca do 12 godina), IZLET DO DREZDENA 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina) 

  Individualne troškove 

NAPOMENA Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel GLOBUS 3* Nalazi se u širem centru grada. Hotel je povezan sa centrom grada gradskim prevozom i u blizini se nalazi metro stanice. 
Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni 
ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hotel-globus.cz/cs/ 
Hotel  ASTRA  3* Nalazi  se  u  širem  centru  grada.  Hotel  je  povezan  metroom  sa  centrom  grada  i  u  blizini  hotela  se  nalazi  metro  stanice. 
Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni 
ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hotelastra.cz/cs/ 
 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na 
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs.
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na  osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja 
agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA",  Beograd,  ul.  Kondina  br  14,  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  119/2021  od  30.11.2021.god,  Bankarska  garancija  068/2021  od 
03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od 
dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom 
na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.