background image

                                           

    

 

                                                                                       6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

Zastati pred astronomskim satom Orloj na Starogradskom trgu u Pragu, znači prepustiti se razmišljanju, koliko minuta, sati i dana 

je  ujednačeno otkucao  ovaj sat kao svedok  jedne neprolazne i  fantastične lepote grada,  koji  jednako sjajno  izgleda  i  traje od  romanike 
preko renesanse i baroka do savremenog doba. Naši vodiči će Vas provesti kroz Matijaševu kapiju u Hradčane, Videćete baroknu fontanu, 
Katedralu  Sv.  Vida  iz  X  veka,  sa  kapelom  Sv.  Vaclava  i  grobnicama  čeških  kraljeva.  Obilazimo  staru  kraljevsku  palatu,  prolazimo  pored 
Zlatne ulice, silazimo do Male strane, i prelazimo Karlovim mostom u stari deo grada do Starogradskog trga. Obići ćemo i Jevrejsku četvrt i 
Vaclavski trg...Boravak u Pragu se ne može zamisliti bez panoramske vožnje brodom i razgledanja sa Vltave. Nezaobilazne su brojne češke 
pivnice  sa  tradicionalnom  kuhinjom  i  točenim  češkim  pivom.Noćni  život  upotpunjuje  bezbroj  džez  klubova,  noćnih  koktel  barova  i 
diskoteka. Prepustite se praškoj avanturi.. 

 

Polazak: 13.02/04.03/25.03/16.04/29.04.2020.

 

1. DAN        BEOGRAD  
Polazak iz Beograda oko 18h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje) Iz Novog Sada oko 19h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, 
Mađarsku, Slovačku i Češku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        PRAG  
Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima, panoramsko upoznavanje grada: Hradčani - Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, bazilika Svetog 
Đorđa,  novi  i  stari  kraljev  dvorac,  Predsednička  palata  mala  strana,  Karlov  most,  Stari  trg,  gradska  većnica,  crkva  svete  Marije  od  Tina, 
Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupski dvorac, Nerudava  ulica, Pariska ulica, Obecni dum... Smeštaj u hotel oko 15h. 
Slobodno vreme. Noćenje.  
3. DAN      PRAG – DREZDEN (fakultativno)  
Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izlet u Drezden, grad sa mnogo zdanja 
u barkonom stilu: Palata Cvinger (u kojoj se nalazi više muzeja), protestantska Bogorodičina crkva, Opera Zemper, rimokatolička Dvorska 
crkva,  Rezidencijalna  palata  (državni  muzej),  palata  Tašenberg  (danas  hotel  Kempinski),  Avgustov  most...  Slobodno  vreme.  Povratak  u 
Prag. Noćenje
4. DAN      PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno) – VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU (fakultativno) 
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Karlove Vari, najpoznatiju banju srednje Evrope sa prelepim građevinama i odmaralište 
čuvenih pisaca, političara i pesnika. Povratak u Prag. Uveče mogućnost fakultativnog odlazak u nacionalni restoran na večeru. Noćenje
5. DAN        PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM (fakultativno)  
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodan dan za individualno razgledanje, posetu brojnih muzeja ili šoping. Popodne, 
fakultativno  – izlet poslastica  -  obilazak Praga sa  Vltave, otmena atmosfera grada na  brodiću uz muziku Smetane, kafu i bliski susret sa 
praškim  mostovima.  U  kasnim  popodnevnim  časovima  polazak  za  Beograd.  Putovanje  kroz  Češku,  Slovačku,  Mađarsku  sa  usputnim 
zadržavanjima radi odmora. 
6. DAN        BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 18.02/09.03/29.03/21.04/04.05.2020.                                                                          Cenovnik br.2 od 27.01.2020. – Program br. 1/2020 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

13.02 – 18.02.2020. 

A&O METRO 
STRIŽKOV 3* 

99 € 

89 € 

04.03 – 09.03.2020. 

A&O METRO 
STRIŽKOV 3* 

109 € 

99 € do 20.02. 

25.03 – 30.03.2020. 

A&O RHEA 3* 

109 € 

99 € do 20.02. 

16.04 – 21.04.2020. 

A&O RHEA 3* 

139 € 

119 € do 20.02. 

29.04 – 04.05.2020. 

A&O RHEA 3* 

159 € 

139 € do 20.02. 

                         UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI            

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se za 10 €; u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%. 

 Ne postoji mogucnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 

 

Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 
3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

 

Razgledanje Praga u pratnji vodiča  

 

Usluge vodiča – pratioca grupe na putovanju 

 

Troškove organizacije putovanja 

background image

      

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  70  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

Doplata za jednokrevetnu sobu - 50€ (na upit)  

 

Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 

 

Fakultativne izlete : KRSTARENJE VLTAVOM 10 evra / 8 evra (deca do 12 godina), IZLET U KARLOVE VARI 25 evra / 15 evra (deca do 12 
godina), VEČERA U NACIONALNOM RESTORANU 25 evra / 15 evra (deca do 12 godina), IZLET DO DREZDENA 30 evra / 20 evra (deca do 12 
godina) 

 

Transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit) – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz ZRENJANINA – 
doplata 1500 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika   

 

Individualne troškove 

 
NAPOMENA
 Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije, 
prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju 
promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U 
slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu 
u  obavezi  da  prihvate.  Termini  fakultativnih  izleta  su  promenljivi  i  zavise  od  slobodnih  termina  po  lokalitetima,  broja  prijavljenih  putnika  i  objektivnih 
okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel A&O RHEA 3* se nalazi  u širem centru grada. Hotel je nov  - otvoren u martu 2018. godine. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa krevetom na 
sprat gde se donji krevet koristi kao treći u 1/2+1 sobama. Svaka soba ima kupatilo (TWC), SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog 
stola - samoposluživanje. www.aohostels.com/en/prague/praha-rhea/ 
Hotel  A&O  METRO  STRIŽKOV  3*  Nalazi  se  u  širem  centru  grada.  Hotel  je  povezan  sa  centrom  grada  gradskoim  prevozom  i  u  blizini  se  nalazi  metro 
stanice. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa krevetom na sprat gde se donji krevet koristi kao treći u 1/2+1 sobama. Svaka soba ima kupatilo (TWC), 
SAT TV, direktnu telefonsku liniju. Doručak je na bazi švedskog stola - samoposluživanje. www.aohostels.com/de/prag/praha-metro-strizkov/ 
 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 
meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu  dokumentaciju,  ne  dobijanje  vize  za 
kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati 
da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim  uslovima  putovanja  agencije  Robinson.  Preporučujemo  putnicima  koji  poseduju 
biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) 
informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i 
na našem sajtu www.robinson.rs. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate.  Gotovinski  - 
rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka 
po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne 
vrednosti  aranžmana  koji se vraća  po odobravanju  kredita (uplata punog iznosa od  strane  banke).  Platnim karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja) 
Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.