background image

HUNGARORING

F O R M U L A   1   -   2 0 2 2

3   D A N A   -   2   N O Ć E N J A

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s

background image

B U D I M P E Š T A -   F 1   H U N G A R O R I N G   V I K E N D

N A   K R A J U   T R K E  

S V I   S U   N A   S T A Z I

Po dolasku u Budimpeštu, 

obilazimo grad na drugačiji način, 

iz vizure najpoznatijeg trkačkog 

vikenda. Saznaćemo gde se kreću 

vozači, gde vole da provode svoje 

slobodno vreme u Budimpešti. .

Za posetioce je jako uzbudljiv deo 

vikenda dolazak  vozača na stazu. U 

ovom programu imamo mogućnost da 

ih dočekamo. Najuporniji i najsrećniji će 

biti nagrađeni nezaboravnim 

momentima. .

Posle trke se proglašenje pobednika 

uvek gleda sa staze, bez obzira na 

rezltat i kreće 365 odbrojavanje do 

sledećeg Hungarorionga. Budite deo 

naše Hungaroring porodice.

U P O Z N A V A N J E  

B U D I M P E Š T E

P R A T I M O   D O L A Z A K  

V O Z A Č A   N A   S T A Z U

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s

background image

P R O G R A M   P U T O V A N J A   -   B U D I M P E Š T A   -   H U N G A R O R I N G   2 0 2 2

1.dan – 28. jul (četvrtak)     BEOGRAD…
Polazak autobusom iz Beograda sa dogovorenog mesta u 23:00h… iz N. Sada (Nova A. Stanica) u 24:00h
2.dan – 29. jul (petak)         …BUDIMPEŠTA
…ujutro razgledanje grada. Odlazak na Hungaroring, na trening F1 i kvalifakacije GP2. Smeštaj u
hotelu. Noćenje…
3.dan – 30. jul (subota) BUDIMPEŠTA - HUNGARORING
…doručak, celodnevni boravak na Hungaroringu (kvalifikacije F1, kvalifikacije Porsche Supercup-a, trka GP2)…
noćenje…
4.dan – 31.jul (nedelja) HUNGARORING - BEOGRAD
…celodnevni boravak na Hungaroringu (trke  Porsche Supercup-a, FORMULE 2 i FORMULE 1). Posle završenog
programa na Hungaroringu polazak za Beograd, dolazak u kasnim večernjim satima.
ARANŽMAN SADRŽI:
• Prevoz  turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa
• Smeštaj  u hotelu 3*   na bazi dva noćenja sa doručkom (bife doručak)
• Razgledanje Budimpešte
• Vodiča, pratioca na putovanju.
ARANŽMAN NE SADRŽI:
• Ulaznicu za trku
• Obavezno Međunarodno osiguranje za period boravka po cenovniku Generali osiguranja.
- Doplata za jednokrevetnu sobu 90 €

Program putovanja:

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s

background image

P R O G R A M   P U T O V A N J A   -   B U D I M P E Š T A   -   H U N G A R O R I N G   2 0 2 2

PETAK  29. jul
11:00 – 12:30     FORMULA 1 - prvi trening
15:00 – 16:30     FORMULA 1 - drugi trening
SUBOTA  30. jul
12:00 – 13:00     FORMULA 1 – treći trening
15:00 – 16:00     FORMULA 1 – kvalifikacije
NEDELJA 31. jul
13:40                FORMULA 1 – parada vozača
13:55 - 14:25    FORMULA 1 - Starting Grid prezentacija
14:40                FORMULA 1 - Pit lane otvaranje
14:55                FORMULA 1 - Pit lane zatvaranje - startna formacija
15:00 – 17:00     FORMULA 1 - Hungarian Grand Prix (70 krugova)
FIA zadržava pravo promene satnice programa.
*U trenutnku formiranja programa putovanja zvaničan raspored programa serije Formula 2 nije formiran, ali ćemo
svakako ispratiti i taj program.

VIKEND PROGRAM F1 KOJI PRATIMO NA HUNGARORINGU:

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s

CENA VIKEND ARANŽMANA:  

28.07. -  23 h / 01.08. povratak posle trke

FIRST MINUTE - 135 € za uplate do 01.05.2022. / 

145 € - HOTEL 3* 

CENA JEDNODNEVNOG ARANŽMANA:  49 €

31.07. -  21 h / 01.08. povratak posle trke

background image

P R O G R A M   P U T O V A N J A   -   B U D I M P E Š T A   -   H U N G A R O R I N G   2 0 2 2

Tribina                                       Vikend/€/                                  Nedelja /€/
 SUPER GOLD                                495                                                 446
 GOLD 1 - 4                                        NA UPIT                               NA UPIT           
 SILVER 1-6                                        NA UPIT                              NA UPIT
 RED BULL                                        NA UPIT                                NA UPIT           
 BRONZA 1  i 2                                  NA UPIT                               NA UPIT
 STAJANJE                                       99                                                     88
 Deca do 13,99 god imaju gratis kartu uz kupljenu kartu za odraslu
osobu. 
Karta se mora poručiti zajedno.

CENE KARATA ZA HUNGARORING:

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.
Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju 
nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.
U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. 
Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i 
radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

background image

28 godina uzastopno

3,2,1...

HUNGARORING

w w w . r o b i n s o n . r s |   + 3 8 1 1 1 3 3 4 6 7 7 6   |   i n f o @ r o b i n s o n . r s