background image

  

     

 

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM  

Ovaj izuzetno interesantan aranžman  za Rumuniju, odvešće vas do Transilvanije i upoznati sa legendom o grofu Drakuli. Na 

ovom  putovanju  posetićemo  srednjevekovne  gradove Sigišoaru (UNESCO), Brašov,  Sinaju,  Bukurešt  i  čuveni  zamak  Bran  i  dvorac 
Peleš.  Vozićemo  se  brodićem  na jezeru  Snagov i  obići  prelepi  manastir  na  njegovom  ostrvu.  Pored  upoznavanja  istorije  i  kulture 
Transilvanije uživaćete u Gastronomiji i degustaciji čuvenih Rumunskih vina.  

  

Polasci: 16.04/29.04/17.06/15.07/19.08/23.09/21.10/11.11.2020.                                              

1. dan  NOVI SAD/BEOGRAD 
Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda ( sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz 
iz  Karađorđeve  ulice,  tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  ).  Nastavak  putovanja:  Temišvar  –  Deva    Sibiu   
Sigišoara. 
2. dan  SIGIŠOARA – BRAŠOV –  SINAJA/POJANA BRAŠOV  
Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar 
Vlad  Cepeš,  poznatiji  kao  Drakula.  Fakultativna  poseta  Istorijskom  muzeju.  Razgledanje  vrlo  atraktivnog  starog  gradskog  jezgra 
Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i 
jedan  od  najlepših  gradova  Rumunije.  Panoramsko  razgledanje  grada:  Crna  crkva  iz  XV  veka  (najveća  gotička  crkva  između  Beča  i 
Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Uveče dolazak u Pojanu Brašov ili Sinaju. Smeštaj u hotel. Noćenje.  
3. dan  SINAJA/POJANA BRAŠOV – BRAN – MANASTIR SINAJA – DVORAC PELEŠ 
Doručak. 
Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran 
bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna 
poseta zamku. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, letnjoj rezidenciji 
prvog rumunskog kraljevskog para. Slobodno vreme. Noćenje. 

 

 

4. dan  SINAJA/POJANA BRAŠOV – JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT – BEOGRAD  

 

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen. Posle 
podne  dolazak  u  Bukurešt,  glavni  grad  Rumunije,  koji  nosi  epitet  „mali  Pariz“.  Panoramsko  razgledanje  grada:  Trijumfalna  kapija, 
Palata  Parlamenta  (po  zapremini,  druga  građevina  sveta)...  Kratka  šetnja  najužim  centrom  grada,  u  kojem  se  nalaze  Rumunski 
ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje 
Senata, crkva Kreculesku... Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti   Krajova   Drobeta Turnu 
Severin... 

  

5. dan  BEOGRAD/NOVI SAD 
Nastavak putovanja. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h. 
U terminu 11– 15. novembar 2020. god. predviđena je poseta dvorcu Pelišor 
Povratak : 20.04/03.05/21.06/19.07/23.08/27.09/25.10/15.112020.                 Cenovnik br.2 od 31.01.2020. – Program br. 5/2020  

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 

14.000,00 din 

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni ležaj)  

Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust u iznosu od 2.300 dinara 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

ARANŽMAN SADRŽI:  

  Prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima uređajem te audio- i video-opremom) 
  Smeštaj  u  hotelu  "Silva"  3*  ili  u  hotelu  „Sinaia“  3*  u  Sinaji  ili  u  hotelu  „Carpati“  3*  u  Predealu  ili  nekom  drugom  iste 

kategorizacije, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela;  dvokrevetne sobe; tačan naziv 
hotela biće objavljeni 15 dana pre polaska na put 

  Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta 
  Usluge vodiča/Pratnju agencije 

ARANŽMAN NE SADRŽI:  

  Individualne troškove 
  Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (40 €): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, 

manastir Sinaja, dvorac Peleš, manastir Snagov 

  Doplatu za jednokrevetnu sobu 3.600 dinara 
  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i 
uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je 
najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija 
zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu 
putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o 
putovanju. 
 
 

 
NAPOMENA: Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda. 
 
OPIS SMEŠTAJA: 
Hotel  “Silva”  ***  
(www.hotelsilva.rs)  udaljen  je  700m  od  centra  mesta  Bušteni.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe,  sve  sobe 
imaju terasu, fen i mini bar. 
Hotel  
Rina  Sinaia  ***  (www.hotelsinaia.ro)  se  nalazi  u  centru  Sinaje.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe.  Sobe  sadrže:  kablovsku 
televiziju,  wi-fi,  telefon,  mini  bar,  sopstveno  kupatilo,  fen,  pojedine  sobe  poseduju  terasu...      U  sastavu  hotela  su:  restoran, 
konferencijske sale, bazen, fitnes centar... 
Hotel  
Carpati***  (www.hotelcarpatipredeal.ro)  udaljen  je  700m  od  centra  Predeala.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe,  sve  sobe 
imaju terasu, fen i mini bar. U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitnes centar... 
NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) 
koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma povratka  sa putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku  ulaz  na  teritoriju  EU,    u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim 
uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i 
boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama 
zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs.
 
 
NAČIN  PLAĆANJA:
  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak 
najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna 
koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju 
kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.  
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2020 od 
10.01.2020.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul. 
Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na 
adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300068485  od  01.01.2020.god. 
Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.