background image

 

 

 

 

Ovaj  izuzetno  interesantan  aranžman  za Rumuniju,  odvešće  vas  do  Transilvanije  i  Vlaške  i  upoznati  sa  legendom  o grofu 

Drakuli. Na ovom putovanju posetićemo srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESCO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i 
dvorac Peleš. Pored upoznavanja istorije i kulture, uživaćete u gastronomiji i degustaciji čuvenih rumunskih vina.  

 

 

Polazak: 09.11.2021.   

  6 DANA/3 NOĆI AUTOBUSOM 

1.dan 

NOVI SAD/BEOGRAD 

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda 

 (sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve 

ulice, tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Nastavak putovanja: Deva – Sibiu – Sigišoara. 
2. dan 

SIGIŠOARA – SINAJA/POJANA BRAŠOV 

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431. godine, rođen  kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji 
kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne 
baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Pojanu Brašov ili u Sinaju. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.  
3.dan 

SINAJA/POJANA BRAŠOV – ZAMAK BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV 

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija 
Ferdinanda  i  Marije,  drugog  rumunskog  kraljevskog  para  (roditelja  Marije,  kraljice  Jugoslavije).  Fakultativna  poseta  zamku.  Posle  podne  dolazak  u 
Brašov,centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka (najveća gotička crkva 
između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Noćenje.  

 

4.dan 

SINAJA/POJANA BRAŠOV–MANASTIR SINAJA –DVORACPELEŠ – JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT         

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače  nekadašnjoj letnjoj 
rezidenciji  Karola  i  Elizabete,  prvog  rumunskog  kraljevskog  para.  Dolazak  do  jezera  Snagov.  Fakultativna  poseta  manastiru  Snagov,  u  kojem  je  Drakula 
sahranjen.  Posle  podne  dolazak  u  Bukurešt,  glavni  grad  Rumunije,  koji  nosi  epitet  „mali  Pariz“.  Panoramsko  razgledanje  grada:  Trijumfalna  kapija,  Palata 
pravde, Palata Parlamenta… Smeštaj u hotel. Noćenje.  
5.dan 

BUKUREŠT – BEOGRAD  

Doručak.  Slobodno  vreme.  Napuštanje  hotela.  Šetnja  najužim  centrom  Bukurešta,  u  kojem  se  nalaze  Rumunski  ateneum,  bivša  Kraljevska  palata  (danas 
Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Fakultativna poseta Palati Parlamenta 
(po zapremini, drugoj građevini sveta).*Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti − Krajova−Drobeta Turnu Severin. 
6. dan 

BEOGRAD/NOVI SAD 

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h. 
Povratak: 14.11.2021.

 

 

 

                                                     Cenovnik br.1 od 07.10.2021. – Program br. 18/2021. 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 

 150 €  

*U slučaju da poseta Palati Parlamenta nije moguća, predviđena je poseta etnografskom muzeju. 

I dete 0-4g gratis (dete ima sediste u autobusu, ali koristi zajednicki lezaj), I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve 

punoplatežne osobe (dete koristi pomocni lezaj).Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 30 €. 

Doplata za 1/1 sobu – 60 € za 3 noci. 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

ARANŽMAN SADRŽI: 

• 

Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom) 

• 

Smeštaj  u  hotelu  „Silva“3*  –  Nalazi  se  u  mestu  Bušteni,  uz  gondolu.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe.  Sobe  sadrže:  kablovsku  televiziju,  wi-fi, 
telefon,  mini  bar,  sopstveno  kupatilo,  pojedine  sobe  poseduju  terasu.  U  sastavu  hotela  su:  restoran,  konferencijske  sale..„Rina  Sinaia“ 
3*
(www.hotelsinaia.ro)  –  Nalazi  se  u  centru  Sinaje.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe.Sobe  sadrže:  kablovsku  televiziju,  wi-fi,  telefon,  mini  bar, 
sopstveno  kupatilo,  pojedine  sobe  poseduju  terasu.  U  sastavu  hotela  su:  restoran,  konferencijske  sale,  bazen,  fitnes  centar...“Carpati”  3* 
(http://hotelcarpatipredeal.ro)  –  Udaljen  je  700m  od  centra  Predeala.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe.U  sastavu  hotela  su  restoran,  sauna, 
bazen,  đakuzi,  fitness  centar...  Ili  nekom  drugom  iste  kategorizacije,  na  bazi  2  noćenja  sa  doručkom  (švedski  sto),  te  u  hotelu  „Rin  Central” 
4*
(www.rinhotels.ro)  –Nalazi  se  nedaleko  od  centra  Bukurešta.  Hotel  poseduje  dvokrevetne  sobe.  Svaka  soba  ima  TUŠ/WC,  TV,  telefon,  klima 
uređaj, wi-fi... ili u nekom drugom hotelu iste kategorizacija, na bazi 1 nocenja sa doruckom (svedski sto). Tacni nazivi hotela bice objavljeni 15 dana 
pred put. 

• 

Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta 

• 

Usluge vodiča 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

• 

Individualne troškove 

• 

Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (45€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja, dvorac 
Peleš, manastir Snagov, Palata Parlamenta (ili Muzej sela) u Bukureštu 

• 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

 

NAPOMENA: Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda. 
 
NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) 
koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju,  ne dobijanje vize za kategoriju građana  kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku  ulaz  na  teritoriju  EU,    u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja 
uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji 
rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo 
da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane 
radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i 
boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama 
zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs.
 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  najkasnije  10  dana  pre 
polaska.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u 
agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog 
iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.  

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br.  OTP-47/2021 od 04.06.2021. Uz ovaj aranžman važe 
Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA 
Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 
23.04.2021.god, Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija 
putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije 
turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina  br 
14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.