background image

  

      

 

                                                                                                            5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 
Poseta Beču omogućiće Vam sagledavanje slavne Austrougarske monarhije kao nosioca procvata kulture i razvoja u srednjoj Evropi. 

Grad  slavne  carske  prošlosti  obiluje  kulturno  istorijskim  spomenicima,  muzejima,  naučnim  institucijama  i  sakralnim  objektima.  Raskošne 
palate,  prelepi  dvorci,  poznati  muzeji  i  galerije,  bečki  univerzitet  i  katedrala  Sv  Stefana  su  nemi  svedoci  slavne  prošlosti.  Panoramsko 
razgledanje  Beča  obuhvata  obilazak  najužeg  gradskog  jezgra  grada  sa  zgradom  Parlamenta,  palatama  Belvedere  i  Hofburg,  Operom  kao  i 
šetnju Kertner ulicom do katedrale Sv,. Stefana.  
Polazak: 30.01/13.02/05.03/26.03/16.04/17.04/30.04.2020. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak  iz  Beograda  oko  22h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  ulaz  iz  Karadjordjeve  ulice.  Iz  Novog  Sada  oko  23  časa  sa  parkinga  kod 
Lokomotive  (tačno  vreme  biće  poznato  dva  dana  pred  putovanje).  Noćna  vožnja  preko  Mađarske  sa  kraćim  usputnim  zadržavanjima  radi 
odmora. 
2. dan   BEČ 

 

 

Dolazak u Beč u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, uži centar grada: Ring, Trg Marije Terezije, dvorac 
Hofburg,  Parlament,  Većnica,  Opera,  zgrada  Univerziteta,  Burg  teatar,  katedrala  Sv.  Stefana,  novi  deo  grada  sa  Praterom  i  zgradom 
Ujedinjenih nacija. Smeštaj u hotel posle 15 časova. Slobodno vreme. Noćenje. 
3. dan   BEČ – PARNDORF (fakultativno
) – PRATER (fakultativno
Doručak. 
Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog odlaska do outlet tržnog centra Parndorf koji se nalazi 
na  30  minuta  od  Beča,  na  jezeru  Nojzidl.  Preko  150  modnih  prodavnica  sa  preko  600  brendova,  ženske,  muške  i  mode  za  decu,  sportske 
obuće itd. Povratak u Beč. Nakon toga, fakultativna poseta Prateru – najzabavnijem parku Beča ili slobodno vreme. Noćenje. 
4. dan   BEČ – ŠENBRUN (fakultativno
) – BRATISLAVA (fakultativno)  
Doručak.
  Napuštanje  hotela.  Fakultativna  poseta  kraljevskom  dvorcu  Schönbrunn  sa  prekrasnim  parkom.  Nakon  toga  fakultativni  izlet  za 
Bratislavu ili slobodno vreme. Po dolasku u Bratislavu, zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada i šetnja romantičnim delom starog 
grada  na  obali  Dunava.  U  večernjim  časovima  povratak  za  Beč.  Planiran  polazak  za  Beograd  oko  20  časova.  Putovanje  preko  Mađarske  sa 
usputnim zadržavanjima radi odmora.  
5. dan   BEOGRAD 
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga 
Povratak: 03.02/17.02/09.03/30.03/20.04/21.04/04.05.2020.                                                

 Cenovnik br.2 od 27.01.2020. Program br.  2/2020 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA 

ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

30.01 – 03.02.2020. 

PYRAMIDE 4* 

135 €

 

95 € 

13.02 – 17.02.2020. 

PYRAMIDE 4* 

IBIS BUDGET WIEN MESSE 2* 

135 € 
139 €

 

95 € 
99 € 

05.03 – 09.03.2020. 

PYRAMIDE 4* 

IBIS BUDGET WIEN MESSE 2* 

135 € 
139 €

 

95 € do 20.02. 
99 € do 20.02. 

26.03 – 30.03.2020. 

PYRAMIDE 4* 

135 € 

109 € do 20.02. 

16.04 – 20.04.2020. 

PYRAMIDE 4* 

135 € 

109 € do 20.02. 

17.04 – 21.04.2020. 

PYRAMIDE 4* 

135 € 

109 € do 20.02. 

30.04 – 04.05.2020. 

PYRAMIDE 4* 

145 € 

119 € do 20.02. 

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe(na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje 

popust 40% 

Ne postoji mogucnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 2* ili 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Panoramsko razgledanje Beča u pratnji  vodiča 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove vođstva i organizacije putovanja 

 
 
 
 
 

background image

ARANŽMAN NE SADRŽI

  Fakultativne izlete: minimum 25 pax za realizaciju izleta: dvorac Schönbrunn Grand tura 30 €/20 € deca; Prevoz do Pratera 5 €; izlet do 

Bratislave 15 €/10 € deca; Parndorf 10 €/5 € deca  

  Doplata za jednokrevetnu sobu  70 € (isključivo na upit
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit
  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja  
  Transfer  iz  UŽICA,  ČAČKA,  KRAGUJEVCA,  BATOČINE  (ostali  gradovi  na  upit)  –  doplata  20  evra  /  minimum  8  putnika,  transfer  iz 

ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 

  Individualne troškove – nepomenute usluge 

 
NAPOMENA
 Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije,  prevoza, parkinga,  vodiča, ulaznica,  organizacije... Cene  izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu 
na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA
 - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA 
Hotel PYRAMIDE  4*
 Nalazi  se  u  Vosendorfu,  južni  deo  Beča.  Hotel  je  na  liniji  prevoza  Badner  Bahn.  Nalazi  se  preko  puta  najvećeg  tržnog 
centra u Beču – SCS. Hotel  ima aperitiv bar, restoran, parking. Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo 
na upit). Sobe imaju TWC, TV, mini bar, telefon... Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.eventhotel-pyramide.com/en/ 
Hotel IBIS  BUDGET WIEN MESSE 2* Hotel se  nalazi  u blizini  Pratera. Sa centrom grada  povezan  je  sa  više  linija gradskog prevoza.  Sobe  su 
isključivo 

1/2. 

Sve 

sobe 

imaju 

TV, 

TWC. 

Hotel 

ima 

salu 

za 

doručak 

koji 

je 

na 

bazi 

švedskog 

stola 

– 

samoposluživanje. www.accorhotels.com/gb/hotel-7098-ibis-budget-wien-messe/index.shtml 
 
NAPOMENA: Svaki putnik je u  obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, 
ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju 
EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 
Preporučujemo  putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna  novčana sredstva za 
boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na  www.europa.rs.  Više 
informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 
Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR 
Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju.