background image

 
 

 

 

VREDNOST ARANŽMANA U TABELI – DINARSKI DEO + DEVIZNI DEO U EUR IZ TABELE – PO OSOBI 

SMEŠTAJ NA BAZI 7  NOĆENJA U IZABRANOM HOTELU 

1/2 - DVOKREVETNA SOBA, ND – NOĆENJE SA DORUČKOM, PP – POLUPANSION,  PA – PUN PANSION, AI– ALL INCLUSIVE         Cenovnik  br.5 od 01.04.2018. 

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM 
1. dan - 
Beograd - sastanak putnika pola sata ranije u odnosu na predviđeno vreme, dan ranije u odnosu na datum iz tabele. Polazak autobusa za Rimini 
u 20:30 h iz Beograda, parking preko puta Otvornog tržnog centra na Novom Beogradu (tzv. Buvljak ), a polazak iz Novog Sada (uz doplatu) sa parkinga 
kod Železničke stanice /Kod Lokomotive/ u 18:30 h. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. 2. dan - 8. 
dan
 – Rimini - dolazak, smeštaj, boravak u izabranom hotelu na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona. 9. dan - napuštanje hotela, polazak autobusa 
u vreme dobijeno od strane našeg predstavnika. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.10. dan- dolazak u Beograd/Novi Sad na 
mesto polaska. Kraj usluga. 

OBAVEZNO DVA DANA PRE PUTOVANJA PROVERITI TAČNO VREME I MESTO POLASKA AUTOBUSA 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA 

 

Usluge smeštaja u odabranom hotelu za izabrani termin I uslugu, prema tabeli na bazi 7 noćenja; 

 

Servis predstavnika naše agencije; 

 

Troškovi organizacije programa i usluge lokalnog partnera u Italiji. 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA 

 

Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Rimini-Beograd sa pratiocem grupe do izabranog objekta na relaciji po programu; 

 

Turističku taksu letovališta, koju odredjuje Vlada Italije, a plaća se isključivo na recepciji hotela i podložna je promeni ( u hotelima sa 2* 0,70€ po 

osobi dnevno, u hotelima sa 3* 1,50€ po osobi dnevno, u hotelima sa 4* 2,50€ po osobi dnevno, u hotelima sa 5* 3 € po osobi dnevno), deca do 14 
god. ne plaćaju. 

 

Preporučujemo zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja; 

 

Doplata za polazak iz Novog Sada i Zrenjanina – 1950 dinara, za polazak iz Kikinde 2550 din. Vreme i mesto polaska zavisi od polaska autobusa i 

započinje 3-4 sata pre polaska autobusa iz Beograda. Za polaske iz Kikinde i Zrenjanina, minimalan broj putnika za realizaciju transfera je 2. 

 

ODRASLI – 2.990 dinara, DECA 2 – 12 god 1.990 dinara 

 

DEVIZNI DEO ARANŽMANA 

SMENA 

USLUGA 

JUN 

23 

JUN 

30 

JUL 

07 

JUL 

14 

JUL 

21 

JUL 

28 

AVG 

04 

AVG 

11 

AVG 

18 

AVG 

25 

SEP 

01 

SEP 

08 

BROJ NOĆENJA 

RIMINI / HOTELI 

DU SOLEIL 4* 

1/2 

PP 

419 

499 

499 

499 

509 

509 

639 

639 

629 

419 

419 

359 

CENA DO 30.04. 

399 

475 

475 

475 

485 

485 

609 

609 

599 

399 

399 

345 

POPUSTI/DOPLATE 

III odrasla osoba -20 %; I dete do 6 g. -50%; I dete 6 - 13 g. -30 %;   SV-11€ dn/os, SSV-6€ dn/os 

DUE MARI 4* 

1/2 

PP 

529 

529 

539 

539 

549 

579 

689 

689 

599 

539 

459 

459 

CENA DO 30.04. 

475 

475 

485 

485 

495 

525 

619 

619 

539 

485 

415 

415 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odrasla osoba -10 %; I dete do 3 g. gratis; I dete 3 -11 g.-50 %; I dete 11-14g – 20%;  II dete do 3 g.-50 %;  

SUNSET 4* 

1/2 

ND 

289 

319 

319 

319 

329 

329 

329 

459 

449 

229 

229 

229 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odrasla osoba -15 %; I dete do 2 g. gratis;; I dete 2-6 g.-50 %; I dete 6-10 g. -30 %; II dete do 2 g. -50 % 

CAMPEADOR 

3* 

1/2 

PP 

369 

449 

449 

449 

439 

439 

479 

559 

549 

369 

349 

349 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odr. os.-10 %; I dete do 2 g. gratis; I dete 2-6 g. gratis osim u terminima od 11.08. i  25.08.2018. kada plaća 279 € ;I 

dete 6-13g.-20 %  osim u terminima od 11.08. i  25.08.2018. kada plaća 469 €;  II dete do 6 g. -50 %; SV–10,5€ dn./os 

METROPOLE 

3* 

1/2 

PP 

379 

449 

449 

449 

459 

459 

459 

539 

459 

379 

319 

319 

CENA DO 26.05. 

359 

425 

425 

425 

435 

435 

435 

515 

435 

359 

305 

305 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odr.os.  -10 %;I dete do 2 g. gratis;II dete do 2 g. -50 %;I dete 2-7 g. -50 %;I dete 7-12 g.-30 %; SSV–3€ dn/os 

BROWN / 

ATRIUM 3* 

1/2 

PP 

359 

359 

359 

359 

369 

369 

479 

479 

329 

329 

279 

279 

CENA DO 31.05. 

305 

305 

305 

305 

315 

315 

479 

479 

279 

279 

239 

239 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odrasla osoba -20 %; I dete do 4 g. gratis; I dete 4-10 g. -50 %; I dete 10-13g. - 30 %; II dete do 4 g. -50 % 

RICCHI 3* 

1/2 

ND 

289 

349 

349 

349 

359 

369 

399 

439 

395 

309 

239 

CENA DO 30.04. 

255 

315 

315 

315 

325 

345 

369 

399 

359 

275 

219 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odrasla osoba -10 %; I dete do 5 g. gratis; II dete do 5 g. -50%; I dete od 5 do 12 g. -50 %; PP- 2€ dn/os 

REX 3* 

1/2 

PP 

309 

379 

379 

379 

389 

389 

389 

449 

379 

309 

249 

CENA DO 26.05. 

295 

359 

359 

359 

369 

369 

369 

429 

359 

295 

239 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odrasla osoba -20 %; I dete do 2 g. gratis; II dete do 2 g. -50 %; I dete 2-7 g. -50%; I dete 7 - 12 g. -30 % 

VILA NANNI 2* 

1/2 

ND 

189 

189 

189 

189 

199 

199 

249 

249 

189 

149 

149 

149 

CENA DO 30.04. 

179 

179 

179 

179 

189 

189 

235 

235 

179 

145 

145 

145 

POPUSTI/DOPLATE

 

III odr. os.-10%; I dete do 3 g. gratis;II dete do 3g.-50%; I dete3-7g.-50%; I dete7 - 12g.-30%   

CENA PREVOZA PO OSOBI 
DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ 

80 €  

background image

 

Specijalna doplata (opcija): Sedišta u prvih 5 redova u visokopodnom autobusu ili na donjoj platformi u “double decker”-u (bez mogućnosti 

rezervacije odredjenog sedišta), u zavisnosti od tipa autobusa, mogu se garantovati i rezervisati uz doplatu, za povratnu kartu 40 €, za jedan pravac 
30 € po osobi. Cena važi za odrasle i decu.

 

 

Ostale individualne i nepomenute troškove; 

 

Fakutativne izlete i rent-a-car. 

 
AUTOBUSKI PREVOZ OBUHVATA : 

 

Prevoz autobusom turističke klase (klima/video/audio) do izabranog objekta na relaciji po programu; 

 

Usluge pratioca grupe. 

 
VAŽNE NAPOMENE: 

 

Navedeni popusti za treću osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe. 

 

Doplata za jednokrevetnu smeštajnu jedinicu je dostupna u agenciji. 

 

Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 40%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od 

strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos 
akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja 
zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja. 

 

Povratak autobusa je poslednjeg dana boravka ispred odabranog hotela u kasnim popodnevnim satima. Zbog velikog broja hotela, polazak ispred 

poslednjeg hotela može biti i 60 minuta kasnije od zakazanog vremena. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti 
saobraćaja i zavisi od  vremena dolaska nove grupe. O tačnom vremenu povratka, putnici će biti obavešteni u prepodnevnim satima na dan 
povratka. 

 
Napomena:
Svaki putnik je u obavezi da poseduje važecu putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji). Agencija Robinson ne 
snosi odgovornost  za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje  vize za kategoriju građana  kojima je viza potrebna,  kao  i u slučaju da pogranične 
vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima 
putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana 
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija 
o  ukidanju  viznog režima i  uslovima  boravka  u  EU možete  dobiti  i  na  našem  sajtu www.robinson.rs.  U slučaju  nedovoljnog  broja prijavljenih  putnika 
(minimum 40), Agencija Robinson zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Krajnji rok 
za  otkazivanje  aranžmana  je  pet  (5)  dana  pre  datuma  polaska.  Sve  vreme  boravka  Vam  na  raspolaganju  stoji  stručan  predstavnik  naše  agencije  ili 
lokalnog partnera, koji će se potruditi oko Vašeg kompletnog boravka na destinaciji i ponuditi brojne fakultativne izlete u saradnji sa lokalnim agentom. 
Naš 

partner 

Riminija 

je 

Primo 

tour, 

Cantu 

50-47891 

Dogana 

– 

Rep. 

Marino, 

+378(0549)970500 

 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
   
Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  prodajnom  kursu  EXPOBANKE  za  efektivu  na  dan  uplate.  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom 
akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka 
prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća 
po odobravanju kredita  (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost  odloženog plaćanja)* Čekovima 
gradjana do 15 decembra. NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca 
intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.
 
 
OPISI HOTELA: 
HOTEL DU SOLEIL ****  
Položaj: Hotel je lociran u Marina centru, odmah  naspram plaže. U neposrednoj  blizini nalazi  se veliki  broj,  kafea, restorana  i 
prodavnica. Sadržaj: Restoran, bar, recepcija,  lobi, TV sala, lift, bazen,  bašta, terasa, bežični internet je dostupan u celom hotelu .Opis soba: Sve sobe 
imaju klima uređaj (korišćenje uključeno u cenu), fen, SAT TV, telefon, kupatilo sa tuš kabinom, balkon, sef i mini bar. Jednokrevetna soba dostupna na 
upit uz doplatu od 13 € dnevno na cenu iz tabele. Servis na plaži  (suncobran  i 2  ležaljke po sobi) i  pića u toku obroka (1/2l vode i 1/4l vina po osobi) 
moguć uz doplatu od 12 € dnevno po osobi. Ishrana: Polupansion, doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki 
izbor salata sa švedskog stola). Mogucnost doplate za punpansion. 
HOTEL DUE MARI ****  Položaj: Ovaj hotel sa četiri zvezdice, nalazi se na glavnoj promenade Miramare, odmah preko puta plaže. Sobe imaju pogleda na 
bazen ili bočni pogled na more. Sadržaj: Recepcija, lobi, bar, restoran, veranda, lift, bazen, parking(uz doplatu).Bežični internet je dostupan( uz doplatu) u 
javnim  prostorijama  hotela  I  sobi.  Opis  soba:  Kupatilo  sa  tuš  kabinom,  SAT  TV,  sef,  telefon,  mini  bar,  fen,  klima  (uključena  u  cenu)  dostupan  dečiji 
krevetac( uz doplatu 10€ dnevno, plaćanje na recepciji)francuski balkon. Ishrana: Polupansion, doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor 
više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola).  Servis na plaži (suncobran i 2 ležaljke po sobi) i pića u toku obroka (1/2l vode i 1/4l vina po 
osobi)
HOTEL METROPOLE *** 
Položaj: Hotel se nalazi u centru Riminija na plaži. Sadržaj: Recepcija, restoran, bar, tv sala, terasa, bazen,besplatan parking,Wifi 
internet u sobama I javnim prostorijama. Opis soba: Kupatilo sa tuš kadom, fen, telefon, SAT TV, sef, mini bar, klima (uključena u cenu), balkon,dostupan 
dečiji  krevetac  (besplatno).  Jednokrevetna  soba  dostupna  na  upit  uz  doplatu  od  13  €  dnevno  na  cenu  iz  tabele  (sobe  su  bez  balkona).  Ishrana: 
Polupansion, doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola). Mogućnost doplate za 
punpansion na upit. Servis na plaži (suncobran i 2 ležaljke po sobi) i pića u toku obroka (1/2l vode i 1/4l vina po osobi) moguć uz doplatu od 11 € dnevno 
po osobi
HOTEL CAMPEADOR *** 
Položaj: Hotel se nalazi u centru Riminija u pešačkoj zoni, odmah preko puta plaže. Sadržaj: Restoran, bar, tv sala, lift, bazen, 
terasa,  besplatan  parking,  besplatan  internet  u  javnim  prostorijama,suncobran  I  ležaljke  na plaži(uz doplatu  na licu  mesta).Opis  soba:  Kupatilo  sa tuš 
kabinom,telefon,  SAT  TV,  fen,  sef,  klima  (uključena  u  cenu),balkon,dostupan  dečiji  krevetac(  besplatno).  Ishrana:  Polupansion,  doručak  –  švedski  sto 
(samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola). Mogućnost doplate za punpansion na upit. Servis na plaži 
(suncobran i 2 ležaljke po sobi), kao i pića (voda, sok, vino) za vreme obroka, su uključeni u cenu . 
HOTEL BROWN/ ATRIUM *** Položaj: Ova dva hotela su veoma blizu jedan drugog, i nalaze se u Rimini Marina Centru, na 200m od plaže.  Sadržaj:Hotel 
ima  bar,  restoran  (gosti  hotela  Atrium  obroke  imaju  u  hotelu  Brown),  lift,  terasu,  bazen.Besplatan  Wifi  internet  u  javnim  prostorijama  hotela. 
Jednokrevetna soba dostupna na upit uz doplatu od 10 € dnevno na cenu iz tabele. Opis soba: Sobe imaju TWC, sat TV, klima uređaj (uključeno u cenu), 
telefon, fen,  balkon,  dostupan  dečiji  krevetac(  besplatno). Ishrana:  Polupansion,  doručak  –  švedski  sto  (samoposluživanje),  večera –  izbor  više  jela  iz 
menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola). Mogucnost doplate za punpansion na upit. 
HOTEL SUNSET **** Položaj:Nalazi se u samom srcu Rimini Marina Centra u pešačkoj zoni i na samo 100 metara od plaže. Sadržaj: Hotel ima fitnes salu, 
saunu,đakuzi, teretanu, restoran, bar sa terasom,besplatan parking,besplatan Wifi u prostorijama hotela,suncobran I 2 ležaljke na plaži (uz doplatu 16 
dnevno po sobi). Opis soba: Sobe imaju TWC, sat TV, mini bar, klima uredjaj (uključen u cenu), telefon, sef, dečiji krevetac (dostupan besplatno),balkon. 
Jednokrevetna soba dostupna na upit uz doplatu od 11 € dnevno na cenu iz tabele. Ishrana: Doručak, (švedski sto). 

background image

HOTEL RICCHI ***+ Položaj: Ovaj hotel se nalazi na 100m od plaže San Giuliano di Rimini. Od aerodrome hotel je udaljen svega 6 km. Sadržaj:Recepcija, 
lift, TV sala, bar, restoran, terasa, bazen, hidromasažna kada (uz doplatu),wifi  u javnim prostorijama hotela I sobi (uz doplatu 5€), parking( uz doplatu). 
Opis soba:Kupatilo sa tuš kabinom, SAT TV, telefon, fen  za kosu, sef, mini  bar, klima (uključena  u  cenu), najveći broj soba ima I balkon.Dečiji krevetac 
dostupan licu mesta  doplata  iznosi  12  dnevno (uz obaveznu  prijavu  prilikom rezervacije).  Jednokrevetna  soba  dostupna  na  upit uz  doplatu  od  11 € 
dnevno na cenu iz tabele (sobe su bez balkona).  Ishrana: Doručak, (švedski sto).  
HOTEL  REX  ***  Položaj:  Nalazi  se  u  centru  Riminija,  kod  marine,  a  od  plaže  je  udaljen  samo  nekoliko  koraka.  U  blizini  se  nalazi  nekoliko  tipičnih 
italijanskih  i  tradicionalnih  restorana.  Sadržaj:  Hotel  raspolaže  recepcijom,  barom,  restoranom,  liftom,  i  letnjom  terasom,parking(uz  doplatu).  Gosti 
koriste bazen hotela Metropol (besplatno). Opis soba: Sve sobe imaju: TWC, fen, telefon, TV, sef, balkon i klimu( uključeno u cenu), frižider (doplata 4€ 
dnevno),  dečiji  krevetac  dostupan  besplatno(na  upit).  Jednokrevetna  soba  dostupna  na  upit  uz  doplatu  od  13  €  dnevno  na  cenu  iz  tabele  .Ishrana: 
Polupansion, doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola). Mogucnost doplate za 
punpansion na upit. Servis na plaži (suncobran i 2 ležaljke po sobi) i pića u toku obroka (1/2l vode i 1/4l vina po osobi) moguć uz doplatu od 11 € dnevno 
po osobi
HOTEL VILLA NANNI ** 
Položaj: Nalazi se u centralnom delu Riminija na oko 300 metara od plaže. U blizini hotela se nalaze brojni kafići, klubovi i barovi 
sa dobrim provodom. Sadržaj: Hotel ima recepciju, bar sa terasom, salu za doručak, TV salu. Opis soba:Sve sobe su opremljene TWC-om, balkonom, TV-
om,  sefom  i  klima  uređajem  (uz  doplatu  5€  dnevno  po  sobi,  na  licu  mesta  ),dostupan  dečiji  krevetac  (besplatno).  Ishrana:  Doručak,  (švedski  sto). 
Mogucnost doplate za polupansion na upit. 
 

Cenovnik je sastavni deo brošure agencije Robinson u kome se nalaze detaljniji opisi smeštaja 

NAPOMENA: u hotelske sobe se ulazi prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h. 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru o garanciji  putovanja broj 0072/2018 od  25.01.2018.god., 
zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod 
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011  3228 686, 011  3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili  na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2018.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 
28.01.2010.