background image

PROGRAM PUTOVANJA BR. 29/2022

JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA U TABELI U EVRIMA - PO OSOBI

SMEŠTAJ NA BAZI 7  NOĆENJA U IZABRANOM HOTELU

DEVIZNI DEO ARANŽMANA

SMENA

USLUGA

JUN

18

JUN

25

JUL

02

JUL

09

JUL

16

JUL

23

JUL

30

AVG

06

AVG

13

AVG

20

AVG

27

SEP

03

BROJ NOĆENJA

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

LIDO DI JESOLO / HOTELI

BOLIVAR 3*

1/1

ND

502

564

564

609

609

609

669

669

669

669

609

499

1/2 

ND

391

454

454

499

499

499

559

559

559

559

499

389

1/1

PP

548

609

609

654

654

654

714

714

714

714

654

544

1/2

PP

436

499

499

544

544

544

604

604

604

604

544

434

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -15%;  I i II dete od 2-12g -50%; 

LE SOLEIL 4*

1/2

ND

739

739

739

849

849

849

849

849

849

849

739

739

1/2

PP

829

829

829

939

939

939

939

939

939

939

829

829

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -15%;  I dete od 2-6g -50%; I dete od 6-12g -25%;  

RIVIERA 3*

1/2 

PP

449

/

/

474

474

474

474

549

549

549

474

474

1/2 SSV

PP

465

/

/

489

489

489

489

564

564

564

489

489

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -10%;  I dete od 2-7 g--50%;€; I dete od 7-11 g--30%; II dete na upit

MIAMI 3*

1/2

ND

405

472

/

/

/

/

574

574

574

574

514

409

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -15%;  I i II dete od 2-12g -50%;Doplata za PP 5,6€ dn/os(odrasli i deca)

EMPERADOR 3*

1/2

ND

/

335

335

369

369

369

369

465

465

384

334

334

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -10;  I i II dete od 2-6g -50%;  I i II dete od 6-12g -30%; 

PRESIDENT 3*

1/2

PP

/

354

429

429

429

429

429

519

519

429

354

304

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -20%; I i II dete od 2-6g gratis;  I i II dete od 6-14g -50%; 

HARRY`S 3*

1/2

ND

/

/

/

/

369

/

/

/

/

369

314

249

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -20%;  I i II dete od 2-12g -50%; Doplata za PP- 4,5€ dn/os(odrasli i deca)

TRIFOGLIO 3*

1/1

ND

399

419

419

419

419

419

419

620

620

492

323

323

1/2

ND

239

324

324

324

324

324

324

524

524

399

244

244

POPUSTI/DOPLATE

III odrasla osoba -10%; I dete do 7 god gratis, I dete od 7-12g -50%;

CENA PREVOZA PO OSOBI

DOPLATA ZA AUTOBUSKI PREVOZ

75 €/60 € za decu od 2-12 godina

LEGENDA:

Cenovnik broj  5  od 09.06.2022.

1/2  - dvokrevetna soba,  1/3  –trokrevetna soba,  studio  -soba sa kuhinjskom nišom, ST02   - dvokrevetni studio,  ST 03  – trokrevetni studio,  APP 02  
dvokrevetni apartman, APP 03 – trokrevetni apartman, APP 04 – četvorokrevetni apartman, PL – pomoćni ležaj, A/C – klima uređaj, TV -pogled na grad,
MV/GV  - pogled na planinu- pogled na baštu,  SSV  – bočni pogled na more,  SV  - pogled na more  NA  - najam sobe/studija/apartmana,  ND  - noćenje sa
doručkom,  PP  -   polupansion   (doručak/večera),  PA  -   pansion   (doručak/ručak/večera),  AI  -sve   uključeno   (doručak,   ručak,   večera,   lokalna   alkoholna   i
bezalkoholna pića prema uslovima hotela).

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM

1. dan - Beograd - sastanak putnika pola sata ranije u odnosu na predviđeno vreme, dan ranije u odnosu na datum iz tabele.Polazak
autobusa za Lido di Jesolo u 19:00h iz Beogradasa dogovorenog mesta polazak iz Novog Sada (uz doplatu) sa dogovorenog mesta u 18:30
h. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. 
2. dan - 8. dan  –Lido di Jesolo- dolazak, smeštaj, boravak u izabranom hotelu na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona. 9. dan  -
napuštanje hotela, polazak autobusa u vreme dobijeno od strane našeg predstavnika. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima
radi odmora.10. dan- dolazak u Beograd/Novi Sad na mesto polaska. Kraj usluga.

OBAVEZNO DVA DANA PRE PUTOVANJA PROVERITI TAČNO VREME I MESTO POLASKA AUTOBUSA

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

Usluge smeštaja u odabranom hotelu za izabrani termin I uslugom, prema tabeli na bazi 7 noćenja;

Servis predstavnika naše agencija;

Troškovi organizacije programa i usluge lokalnog partnera u Italiji.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Lido di Jesolo-Beograd sa pratiocem grupe do izabranog objekta na relaciji po programu;

Turističku taksu letovališta Lido di Jesolo, koju odredjuje Vlada Italije, a plaća se isključivo na recepcijihotela i podložna je promeni ( u 
hotelima sa 2* 0,90€ po osobi dnevno, u hotelima sa 3* 1,30€ po osobi dnevno, u hotelima sa 4* 2,30€ po osobi dnevno, u hotelima 
sa 5* 3,70 € po osobi dnevno), deca do 10 god. ne plaćaju;

Preporučujemo zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja;

background image

ostale individualne i nepomenute troškove

fakutativne izlete i rent-a-car.

AUTOBUSKI PREVOZ OBUHVATA :

prevoz autobusom turističke klase (klima/video/audio) do izabranog objekta na relaciji po programu, 

usluge pratioca grupe.

AUTOBUSKI PREVOZ  NE OBUHVATA:

Doplata za polazak iz Novog Sada i Zrenjanina – 2600 dinara po osobi.  Vreme i mesto polaska zavisi od polaska autobusa i započinje 
3-4 sata pre polaska autobusa iz Beograda. Za polaske iz  Zrenjanina, minimalan broj putnika za realizaciju transfera je 2 . 

Specijalna doplata (opcija): Sedišta u prvih 5 redova u visokopodnom autobusu ili na donjoj platformi u “double decker”-u (bez 
mogućnosti rezervacije odredjenog sedišta), u zavisnosti od tipa autobusa, mogu se garantovati i rezervisati uz doplatu, za povratnu 
kartu 40 € po osobi. Cena važi za odrasle i decu.

VAŽNENAPOMENE:

Navedeni popusti za treću osobu I decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe.

Doplata za jednokrevetnu smeštajnu jedinicu je dostupna u agenciji.

Rezervacijehotelasevršepouplaćenojakontaciji 40%. Konačnapotvrdasedobijado 48 satipouplati. 
Ukolikorezervacijanebudepotvrđenaodstranehotela, celokupaniznosakontacijesevraća. 
Cenajegarantovanasamozauplatukompletnogiznosa. Usuprotnom, garantovanjesamoiznosakontacije. 
Uslučajupromenanamonetarnomtržištuilitržišturobaiuslugailinedovoljnogbrojaprijavljenihputnikaorganizatorputovanjazadržavapravo
korekcijecena, izmeneprogramaputovanjailiotkazaputovanja.

Dvokrevetne sobe za dvoje odraslih i dvoje dece, u većini hotela su sobe sa dva standardna ležaja i dva ležaja sa krevetima na sprat.

Povratakautobusajeposlednjegdanaboravkaispredodabranoghotelaukasnimpopodnevnimsatima. Zbogvelikogbrojahotela, 
polazakispredposlednjeghotelamožebitii 60 minutakasnijeodzakazanogvremena. 
Vremepolaskajeuslovljenolokalnimzakonskimpropisimaobezbednostisaobraćajaizavisiod  vremenadolaskanovegrupe. 
Otačnomvremenupovratka, putnici ćebitiobavešteniuprepodnevnimsatimanadanpovratka.

Napomena:Svaki putnik je u obavezi da poseduje važecu putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji). Agencija
Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i
u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i
postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o
uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u
ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti
i na našem sajtu www.robinson.rs. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), Agencija Robinson zadržava pravo da
otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.  Krajnjirokzaotkazivanjearanžmanajepet  (5)
danapredatumapolaska. Sve vreme boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik naše agencije ili lokalnog partnera, koji će se
potruditi oko Vašeg kompletnog boravka na destinaciji i ponuditi brojne fakultativne izlete u saradnji sa lokalnim agentom.  Naš partner
Lido di Jesolo je The Doge of Venice S.r.L., Via Tritone 14- 30016 Jesolo(VE), +39(00421)370848
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPOBANK-e za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši
uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti,
ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do 15 decembra 2022., po uplati akontacije
za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje
određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne
vrednosti   aranžmana   koji   se   vraća   po   odobravanju   kredita   (uplata   punog   iznosa   od   strane   banke).  Platnim   karticama  ili   revolving
karticama (mogućnost odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za
klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP, Poštanska štedionica.
OPISIHOTELA:
HOTEL BOLIVAR *** 
Položaj:Nalazi se u blizini trga Marina, na samo 100m od plaže I 250m od Marina trga. U neposrednoj blizini se nalazi
pešačka zona sa velikim brojem prodavnica, italijanskih restorana i barova. Akva park je udaljen 500m od hotela.   Sadržaj:  Hotel ima
restoran, moderno uređen aperitiv bar, terasa, Tv sala, bazen. U cenu je ukljuceno korišćenje jednog suncobrana i jedne ležaljke i jedne
stolice za sunčanje po sobi. Opis soba: Sobe su opremljene SAT TV-om, TWC-om, klima uređaj u nekim sobama (uz doplatu 7 eur dnevno),
sefom, fenom, bežičnim internetom (uz doplatu) i telefonom, mini bar, terasa/ balkon., WiFi. Ishrana: Doručak (buffet - samposluživanje).
Uz mogućnost doplate za polupansion ,doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa
švedskog stola).
HOTEL   LE   SOLEIL   4*   Lokacija: hotel   se   nalazi   u   centralnom   delu   Lido   di   Jesolo-a,   na   Aurora   skveru,   na   samoj   plaži.Sadržaj
hotela:
 recepcija, restoran internacionalne i italijanske kuhinje, bar sa terasom, lifovi, tv sala, wi-fi u celom hotelu (besplatno), bazen,
bazen za decu, ležaljke i suncobrani pored bazena (10 eur set/dnevno), wellness centar, igralište za decu na plaži, parking (besplatno),
garaža uz doplatu, bicikli (besplatno korišćenje).Sadržaj soba: određeni broj ležaja, TV, klima uređaj (besplatno), telefon, mini frižider, sef
(besplatno), kupatilo, fen, terasa.Usluga: noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion (doručak – švedski sto, ručak i večera –
meni)Napomena: hotel ima svoj deo plaže i korišćenje jednog suncobrana sa dve ležaljke (po sobi) je uključeno u cenu.
HOTEL RIVIERA ***  Lokacija:  hotel se nalazi u glavnoj ulici Lido di Jesolo-a, na Milano skveru, na samoj plaži 20 m od mora, i svojom
porodičnim gostoprimstvom, upotpunjuje užitak samog letovanja u Italiji. Sadržaj:recepcija, restoran internacionalne i italijanske kuhinje,
bar sa terasom, lifovi, tv sala, wi-fi u celom hotelu (besplatno), parking (besplatno).   Opis soba:određeni broj ležaja, TV, klima uređaj
(besplatno), telefon, frižider (uz doplatu), sef, kupatilo, fen, terasa. Ishrana: Polupansion.
HOTEL MIAMI *** Položaj: Hotel je renoviran 2009. godine, nalazi se 150m metara od plaže, u centralnom delu Lido di Jesola. Trg Aurora
je udaljen takođe 150m. U neposrednoj blizini se nalazi pešačka zona sa velikim brojem Italijanskih restorana, kafeterija i prodavnica.

background image

Akva  park  se   nalazi na  600m  od  hotela.  Sadržaj:  Poseduje  bazen, terasa, restoran,  bar,  TV  salu,  mali  parking. U cenu   je  ukljuceno
korišćenje jednog suncobrana i jedne ležaljke i jedne stolice za sunčanje po sobi. Opis soba: Svaka soba ima sef, TWC, Sat TV, telefon,
klima uređaj (uz doplatu 7 eur po danu), mini bar i balkon, WiFi. Ishrana: Doručak (buffet - samposluživanje). Uz mogućnost doplate za
polupansion ,doručak – švedski sto (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz menija (uz veliki izbor salata sa švedskog stola).
HOTEL   EMPERADOR   ***  Položaj:   Hotel   se   nalazi   u   delu   Via   dei   Mile,   zoni   svetionika,   na   samo   100m   od   plaže.   Njegova     lokacija
omogućava prijatnu šetnju stazom koja tokom večeri postaje pešačka. U samoj ulici je i shopping zona. Sadržaj: Recepcija, restoran, bar,
terasa, parking. Korišćenje jednog suncobrana i dve ležaljke na plaži po sobi je uključeno u cenu. Opis soba: Sobe su opremljene SAT TV-
om, TWC-om, terasom, klima uređajem, telefonom i sefom. Ishrana:  doručak (švedski sto – samoposluživanje) 
HOTEL PRESIDENT   ***  Položaj:   Nalazi se u mirnom delu Lido di Jesolo-a, na nekoliko koraka od Svetionika, I u blizini Marine za  sve
ljubitelje  sportova  na  vodi.  Hotel  ima  svoju  privatnu  plažu,  na udaljenosti  od  100m,   koja svojim  gostima  nudi besplatne  ležaljke  I
suncobrane. Najbliže autobusko stajalište je na udaljenosti od 100m.   Sadržaj:  Recepcija, lift, TV soba, glavni restoran, bazen za decu i
odrasle, bar, terasa za sunčanje, dečiji klub i igralište na plaži, WiFi, mogucnost iznajmljivanja bicikla, parking prema raspolozivosti. Hotel
prima kućne ljubimce, te dozvoljava boravak malih pasa, na upit. U cenu je ukljuceno korišćenje jednog suncobrana i dve ležaljke na plaži.
Opis soba: Svaka soba ima telefon, SAT TV, sef, klima uredjaj, balkon. Usluga: Polupansion – doručak (švedski sto – samoposluživanje) i
večera (izbor više jela iz menija uz veliki izbor salata sa švedskog stola).
HOTEL HARRY'S ***  Položaj: Hotel se nalazi 120m od plaže. Sadržaj: Restoran, bar, terasa, lobi, TV sala, bazen, parking. U cenu je
uključeno korišćenje jednog suncobrana, jedne ležaljke i jedne stolice za sunčanje po sobi, kako na bazenu, tako i na plaži. Opis soba: Sobe
su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, sef +   minibar (praznim) +   klima uređaj uz doplatu od 60 € nedeljno i terasom. Ishrana:
Polupansion – doručak (švedski sto – samoposluživanje) i večera (izbor više jela iz menija uz veliki izbor salata i predjela sa švedskog
stola). NAPOMENA: Moguće je dodati krevetac na zahtev.

HOTEL TRIFOGLIO*** Lokacija:  Nalazi se u blizuini trga Mazzini. oko 200 m od plaže, Ležaljke I suncobrani su uračunati u cenu na
hotelskom   delu   plaže.  Sadržaj:  recepcija,  parking   sa   ograničenim   brojem   mesta   (rezervacije   nisu   moguće),   restoran,  besplatan   wifi
internet . Sobe: Sve sobe imaju klimu, kupatilo, sef i balkon (bez garniture za sedenje), TV, telefon. 2 standardna ležaja ili francuski ležaj I
sofu ili  pomoćna ležaja. Usluga: Noćenje sa doručkom. 

Cenovnik je sastavni deo brošure agencije Robinson u kome se nalaze detaljniji opisi smeštaja

NAPOMENA: u hotelske sobe se ulazi prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h.

AgencijaRobinsonnesnosiodgovornostzaeventualnedrugačijeusmeneinformacijeoprogramuputovanja.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašenisaYUTAstandardom

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman
važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o.U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU
PUTOVANJA   Nacionalne   asocijacije   turistickih   agencija   PU   "YUTA",   Beograd,   ul.   Kondina   br   14,   po   Ugovoru   o   garanciji
putovanja   broj   119/2021   od   30.11.2021.god,   Bankarska   garancija   068/2021   od   03.12.2021.god.   Akcionarskog   drustva
"Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka
osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili
telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.