Više od 1800 ponuda

Veseli autobus - Srpska Nova

od 25 €

Već tradicionalan autobus iznenađenja okuplja putnike koji žele iznenađenje za Srpsku Novu godinu. I ove godine smo pronašli program u kome ćete uživati i provesti divne trenutke i dočekati Srpsku Novu godinu. Destinacija je iznenađnje, usluga iskrena i vrhunska.

Srećna Nova godina!!!!

Veseli autobus
Veseli autobus

SRPSKA NOVA GODINA

Polazak: 13.01.2018

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak oko 20h časova (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje do 14h obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja autobusom uz druženje i uz muziku i piće... Dolazak do krajnjeg odredišta. Veče sa nastavlja u dobrom raspoloženju (uz iće i piće) sve do zore rane, kada je predviđen polazak za Beograd. Kraj programa.

 

                                                                                                                                                     Cenovnik br 1 od 20.11.2018.

CENA ARANŽMANA

4500,00 din  sniženo 2900,00 din

 

ARANŽMAN SADRŽI:

  • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema prijavi  
  • Večera
  • neograničeno domaće piće
  • muzički program
  • usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
  • troškove ogranizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:  

  • Individualni troškovi putnika.

 

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA  (YUTA STANDARD)

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

Minimalni broj za realizaciju programa je 30 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.