Više od 1800 ponuda

Drakula tura 6 dana autobusom

od 155 €

Junak ovih putovanja jeste čuveni vampir grof Drakula. Da li se o čuvenom Rumunskom vladaru Vladu Cepešu ispredaju samo legende ili je on bio zaista tako surov saznaćete obilazeći sve stare gradove i zamkove u kojima je boravio.  

Upoznaćemo Rumuniju i njen glavni grad Bukurešt koji nosi epitet „mali Pariz“. U Bukureštu i čekamo novu godinu na velelepnim trgovima ili ispred Parlamenta pod svečanim vatrometom. Videćemo Rumunski ateneum, bivšu Kraljevsku palatu (danas Muzej umetnosti), Kraljevsku zadužbinu (danas Centralna univerzitetska biblioteka), kao i zgradu Parlamenta, najveću zgradu u Evropi...

Posetićemo srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESKO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i dvorac Peleš. Vozićemo se brodićem na jezeru Snagov i obići prelepi manastir na njegovom ostrvu. Pored upoznavanja istorije i kulture Transilvanije uživaćete u Gastronomiji i degustaciji čuvenih Rumunskih vina.

Doček Nove godine u Bukureštu na trgovima ili u nekom od klubova vrlo uzbudljiv i provod nezaboravan.

Srećna Nova godina!!!! :-)

 

Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine
Bukurešt Doček Nove godine

  

Polazak: 28.12.2019.                                                                                                                                                                        

1. dan     BEOGRAD

Polazak u 17h iz Beograda (sa glavne autobuske stanice), a u 19h h iz Novog Sada (ispred železničke stanice).Vožnja ka Rumuniji preko Zrenjanina i Srpske Crnje. Nastavak putovanja: Temišvar – Sibiu - Brašov.

2. dan     SINAJA – DVORAC PELEŠ (fakultativno)  – BUKUREŠT

Pre podne dolazak u Sinaju, mondensko mesto u Južnim Karpatima. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“ (grad je nastao u XV veku, a njegov osnivač je Vlad Cepeš Drakula). Smeštaj u hotel. Noćenje

3. dan BUKUREŠT

Doručak. Panoramsko razgledanje Bukurešta: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)… Razgledanje najužeg centra grada, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku... Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan     BUKUREŠT – SNAGOV(fakultativno)

Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativni izlet do jezera Snagov (polazak u 11h; poseta manastiru Snagov, u kojem je sahranjen Vlad Cepeš Drakula). Povratak u Bukurešt. Priprema za doček Nove godine. Doček Nove godine na trgu ili u parku u Bukureštu (uz muzički program i vatromet). Noćenje.

5. dan     BUKUREŠT – BRAN(fakultativno) – BRAŠOV

Doručak. Napuštanje hotela u 9h.  Dolazak u Bran. Fakultativna poseta zamku Bran iz XIII veka, u kojem je bio zatvoren kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije).Dolazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva  iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u večernjim časovima.

6. dan     BEOGRAD

Povratak u Beograd i Novi Sad u prepodnevnim časovima

Povratak: 02.01.2020.   

                                                                                                                                                             Cenovnik br.1 od 15.10.2019. – Program br. 91/2019

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

155 €

Deca do 4 godine besplatno; Deca od 4 – 12 godina ostvaruju popust  30% od cene aranžmana spavaju na pomoćnom ležaju; Treća odrasla osoba 1/2+1 (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €.

 

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem, te audio- i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Rin Central “ 4* (www.rinhotels.ro), na bazi 3 noćenja s doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe;
  • Razgledanje Bukurešta i Brašova;
  • Pratnju domaćina agencije

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (30 €) ili pojedinačne ulaznice u objekte, sa uslugom vodiča: dvorac Peleš (10 €); zamak Bran (10 €); manastir Snagov (10 €);
  • Doplata za jednokrevetnu sobu 65 €
  • Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

 

 

OPIS SMEŠTAJA

Hotel "Rin Central"**** (www.rinhotels.ro) nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi...

 

*Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)

*Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda

NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2019 od 25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PUYUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PUYUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.