Više od 1800 ponuda

Milano 2 noćenja

od 109 €

U prestonicu mode na Doček? Da.

Milano nije samo prestonica mode. Dočekajte Novu godinu u podnožju Alpa.

Nezaboravni trenuci u gradu koji hedonistički svoje bašte puni i zimi. 

Srećna Nova godina!!!!

Milano 2 noćenja
Milano 2 noćenja
Milano 2 noćenja
Milano 2 noćenja
Milano 2 noćenja
Milano 2 noćenja

Polazak: 30.12.2018.                           5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

1.dan           BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 17 h sa glavne autobuske stanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice (tačnovremebićepoznatonajkasnije dan predputovanje ).NoćnavožnjaprekoHrvatskeiSlovenijesakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

2.dan           MILANO

Dolazak do pokrajineLombardijai do njeneprestoniceMilana u prepodnevnimsatima. Po dolaskuslediupoznavanjesagradom: zamakSforca - nekadašnjesedišteMilanskogvojvodstva, da Vinčijev most, Opera La Skala - jednaodnajčuvenijihoperskihkućanasvetu, GalerijaVitorioEmanele - nadkrivenitržnicentar, Duomo - čuvenaMilanskaKatedrala, remek - delogotskeumetnosti... Slobodnovreme za individualneaktivnosti u centruMilana. Smeštaj u hotel. U večernjimsatima, individualniodlazaknadoček u centargrada. SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje.

3.dan           MILANO – ĐENOVA – MILANO

Doručak. Slobodan dan za individualneaktivnostiilifakultativniizlet za Đenovu. Po dolaskurazgledanjegrada: TrgFerarisabronzanomfontanom, Duždevapalata, Kolumbovakuća, Porta Soprana, Duomo, palataSvetogĐorđa... Slobodnovreme za individualneaktivnosti. PolazakizĐenove u poslepodnevnimčasovima. Usputnaposeta outlet šopingcentruSeravale. Povratak u Milano. U večernjimsatimafakultatiniodlazak do boemskečetvrtiNaviglikoji se nalazi pored kanalaokruženogkafeimairestoranima. Noćenje.

4.dan           MILANO – KOMO

Doručak. Napuštanjehotela. Vreme za individualneaktivnosti  ilipolazaknafakultativniizlet ka ŠvajcarskojijezeruKomo. Dolazak u Lugano. Razgledanje: katedraleSvetog  Lorenca, crkveSveteMarijeodAnđelaiz XVI veka, Gradskog parka, vile Ćani, Trgareforme... Kraćeslobodnovreme za razgledanjegrada. Polazak za Komo. VožnjadužobalenajlepšegjezeraEvrope. LepotamajezeraKomosu se istimžaromdiviliislavniromanopisciGistavFloberi Ernest Hemingvej, kaoipesniciVordsvort, BajroniliŠelikojiga je nazvaonajlepšimmestomnasvetu, nečimštonadmašujesvenjegovodotadašnjepoimanjelepote. UsputniobilazakKoma: trgikatedrala Duomo iz XIV veka, trgicrkva San Fedele saportalomiz XIII veka, SvetogAbondijanajlepši primer lombardijskeromanikesaživopisomizsredine IV veka, vile Đeni, Olmo, hramAlesandra Volte, najpoznatijegžiteljaKoma... Slobodnovreme za razgledanje. U popodnevnimčasovimapolazak za Beograd. NoćnavožnjakrozSlovenijuiHrvatskupremaSrbiji.

5.dan           BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranimjutarnjimčasovimana mesto polaska.

Povratak: 03.01.2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

30.12.2018 – 03.01.2019.

AIR HOTEL 4*

Milano Linate

149 €

109 €

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNACENOG TERMINA U TABELICenovnik br.1 od 22.11.2018.

Cena za dete do 12 godina u pratnjidveodrasleosobe(napomoćnomležaju) umanjuje se 10€.

dete do 6 godina (u zajedničkomležaju) ostvarujepopust 40% nacenuaranžmana

ne postojimogucnostumanjenjaukolikosekoristisopstveniprevoz

Polazak iz Užica (gradski stadion),Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata za transfer 20€ (minimum 4 putnika).

Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 20 € (minimum 4 putnika).

Polazak iz Novog Sada – doplata za transfer 10 € (minimum 4 putnika).

ARANŽMAN SADRŽI:

 • Prevozautobusomturističkeklase (od 16 – 87 mesta) nanavedenojrelaciji/mesta se određujupremaprijavi
 • 2 noćenjasadoručkom u hotelusa4* (švedskisto) u 1/2 i 1/2+1 sobama polokalnojkategorizaciji.
 • Razgledanje Milana u pratnji vodiča
 • Uslugeturističkogvodiča/pratiocagrupe
 • Troškovevođstvaiorganizacijeputovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • Individualnetroškove – nepomenuteusluge
 • Fakultativneizlete(minimum 30 pax zarealizacijuizleta):
  • ĐENOVA I OUTLET SERAVALLE 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina)
  • JEZERO KOMO I JEZERO LUGANO 30 evra / 20 evra(deca do 12 godina)
  • VOZNJA BRODOM PO JEZERU KOMO 15 evra / 10 evra(deca do 12 godina)
  • PREVOZ DO KANALA NAVIGLI 5 evra(deca do 12 godina)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja
 • Staničnu uslugu 50 rsd za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji
 • Jednokrevetnu sobu na upit – 50 €

 

NAPOMENA:Fakultativniizletinisuobavezni deo programaizaviseodbrojaprijavljenihputnika. Cena se uglavnomsastojiodtroškovarezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Agencija ne snosiodgovornost za promenucenaulaznicanalokalitetima u odnosuna dan izlaskaprograma – cena je podložnapromeni.Termini fakultativnihizletasupromenljiviizaviseodslobodnihtermina po lokalitetima, brojaprijavljenihputnikaiobjektivnihokolnosti.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskojprotivvrednosti po prodajnomkursuEXPO BANKEza efektivuna dan uplate. Gotovinski- rezervacija se vršiuplatomakontacije u iznosu od 40% odukupnecenearanžmana, aostataknajkasnije 10 dana pre polaska.Kreditomposlovnihbanaka po uslovimakojeodređujebankapremaklijentu, a naosnovupredračunakoji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. U skladusaodredbamaZakonu o turizmuOrganizatorimagarancijeputovanja po Ugovoru o garancijiputovanjabroj 0072/2018 od 25.01.2018.god., zaključenogsaugovaračemosiguranjaNacionalnomasocijacijomturističkihagencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivirakodNacionalneasocijacijeturističkihagencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavomnaadresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ilina mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisabroj300060789od 25.01.2018.god. Akcionarskogdrustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.