Više od 1800 ponuda

Family club

U Family club-u preporučujemo određenu destinaciju i smeštajni objekat koji je svojim položajem, strukturom ili sadržajem pogodan za boravak porodica sa decom.
Na većini destinacija su naši predstavnici osposobljeni za organizaciju dečijih programa animacije, a u većini objekata imamo posebne povoljnosti za decu.

1-family-club-fotka.jpg 1-family-club-fotka.jpg

Family club - destinacije

  • Family club / Broj ponuda: 10

    U Family club-u preporučujemo određenu destinaciju i smeštajni objekat koji je svojim položajem, strukturom ili sadržajem pogodan za boravak porodica sa decom. Na većini destinacija su naši predstavnici osposobljeni za organizaciju dečijih programa animacije, a u većini objekata imamo posebne povoljnosti za decu...