Više od 1800 ponuda

Krakov bus - 2 noćenja

od 79 €

Krakov je stara poljska prestonica, koju bi slobodno mogli nazvati „grad muzej“. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Aranžman Krakov obogaćujemo izletima do rudinka soli Wielicka, kao i posetom logoru Aušvic.

Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Wielicka
Wielicka
Wielicka
Wielicka
Aušvic
Aušvic
Aušvic
Aušvic

PROGRAM PUTOVANJA:                       5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

 

1.dan      BEOGRAD

PolazakizBeogradaoko 17h saglavneautobuskestanice BAS, ulazizKaradjordjeveulice.(tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Iz Novog Sada oko 20 časova sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku...

2. dan     KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem Tvrđave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Sv. Marije. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan     KRAKOV – AUŠVIC

Doručak.Fakultativni odlazak u Aušvic, poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Slobodno vreme.Noćenje.

4. dan     KRAKOV –VELIČKA – KRAKOV

Doručak.Napuštanjehotela.Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi - Velička. Po dolasku, spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

5.dan      BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjimčasovimana mesto polaska.                          

POVRATAK: 18.02./11.03.2019.                                                                     Cenovnik br.1 od01.01.2019.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

USKORO NOVI TERMINI

JUNIOR 2 3*

---------

-----

 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

Cena za dete do 12 godina u pratnjidveodrasleosobe (napomoćnomležaju) umanjujese za 10€,uzajedničkomležajudete do 6 godinaostvarujepopust 40 %.Cena aranžmana se ne umanjujeukoliko se koristisopstveniprevoz.

PolazakizUžica (gradskistadion), Čačka (železničkastanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine – doplatazatransfer 20 € (minimum 4 putnika).

Transfer izZrenjanina – doplata 1500 din( minimum 4 putnika )

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevozautobusomturističkeklase (16-87sedišta) nanavedenojrelaciji/mesta se određujupremaprijavi

·          2noćenjasadoručkom (švedskisto) u hotelusa 3* u Krakovu u 1/2 i 1/2+1 sobama.Hotel  JUNIOR 3* se nalazi  u okolinigradaKrakova. Svesobe u hoteluposedujukupatilo, tv, fen. Usluganabazinoćenjasadoručkom – švedskisto... junior.krakow.pl/Hotel  JUNIOR 2 3* se nalazi  9 km od strogogcentraKrakova. Na 20 m od hotela se nalaziautobuskostajaliste (do centragrada se presedanatramvaj). U blizinihotela je Lidl, a neštomalodalje se nalazi Carrefour hipermarketkaoi Decathlon. Svesobe u hoteluposedujukupatilo, mini-bar, fen. Usluganabazinoćenjasadoručkom - švedskisto... hoteljunior2.pl/

  • RazgledanjeKrakova
  • Uslugevodiča za vremeputovanja (predstavnikagencije)
  • Troškoveorganizacijeputovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualnetroškove
  • Fakultativneizlete (minimum 25 osoba): Aušvici Birkenau 25/15 €deca;Rudnik soli Velička 30/20 €deca
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja
  • Doplata za jednokrevetnusobunaupit - 40 €
  • Stanicnuuslugu50.00 rsd za polaskeizBeograda, placa se u agenciji

 

NAPOMENA:Fakultativniizletinisuobavezni deo programaizaviseodbrojaprijavljenihputnika. Cena se uglavnomsastojiodtroškovarezervacije, prevoza, parking, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnihizletasupromenljiviizaviseodslobodnihtermina po lokalitetima, brojaprijavljenihputnikaiobjektivnihokolnosti. OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE, PLAĆANJE VODIČU.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskojprotivvrednosti po prodajnomkursuEXPO BANKEza efektivuna dan uplate. Gotovinski- rezervacija se vršiuplatomakontacije u iznosu od 40% odukupnecenearanžmana, aostataknajkasnije 10 dana pre polaska.Kreditomposlovnihbanaka po uslovimakojeodređujebankapremaklijentu, a naosnovupredračunakoji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)