Više od 1800 ponuda

Istra Brioni

od 229 €

Pozivamo da na Brionima osetimo duh XX veka, kao i da u srdačnoj Istri upoznamo život na ovim prostorima od Rimljana do današnjice. Obićićemo i Pulsku Arenu, zatim nezaobilazni Rovinj. Za kraj ostaje šarmantna Opatija sa svojim sačuvanim zdanjima još izi doba Austro-Ugrarske Monarhije.

Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri
Jesen u Istri

Polazak: 27.10.2022. Autobusom   5 dana, 2 noćenja
Program putovanja:
1. DAN: BEOGRAD (ČAČAK)
Polazak iz Čačka u 20:00 h. Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska).
2. DAN: PULA - BRIONI
U jutarnjim časovima dolazak u Pulu. Pešačka tura kroz najinteresantnije znamenitosti drevne Pule*: Pulska Arena, Avgustov Hram, Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata, Mletačka tvrđava. Slobodno vreme za ručak i kafu. U poslepodnevim časovima polazak za Fažanu, gde ostavljamo autobus i odakle nas trajekt vodi ka Brionima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. DAN: BRIONI
Doručak. Fakultativni izleti: obilazak VelikogBriona u trajanju oko 3 sata; izvodi se delimično peške, a delimično panoramskim vozom, u pratnji lokalnog vodiča. Posećuje se safari park, golf teren, crkva Sv. Germana, izložba prirodnih nauka, foto izložba Tito na Brionima, Botanički vrt..…Kuća za Brodiće. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
4. DAN: BRIONI – ROVINJ (fakultativno) – OPATIJA
Doručak. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na polu dnevni fakulativni izlet do Rovinja.Obilazak grada sa lokalnim vodičem – Tržnica, Balbijev luk, Ulica Grisia, Crkva sv.Eufemije, Gradske zidine, Stari grad. U ranim podnevnim časovima, povratak u Fažanu. Putovanje do Opatije. Slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran povratak za Beograd.
5. DAN: OPATIJA – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.
Povratak:31.10.2022.
Cena aranžmana: 229 €
Cenovnik br. 1 od 26.09.2022. Program br.40/2022

Aranžman obuhvata:
• Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
• Smeštaj u hotelima Neptun 3* i Istra 3* u standard i superior sobama na Brionima, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni ), *(Hoteli Istra i Neptun su dva krila iste zgrade);
• Povratnu kartu za brodić u Fažana – Brioni – Fažana;
• Propusnice za NP Brioni;
• Smeštaj u 1/2 , 1/2+1 sobama;
• Obilazak kuće za Brodiće;
• Boravišnu taksu;
• Usluge vodiča u svakom autobusu;
• Troškove organizacije putovanja
,
Aranžman ne obuhvata:
• Fakultativneizlete:
• Obilazak Velikog Briona(pešačka tura + panoramski voz + lokalni vodič) – 35 €, delimično peške, a delom i panoramskim vozom i uz vodiča. Posetite prirodu Briona, safari park, golf teren, crkvu Sv. Germana, prirodnjačku izložbu, izložbu fotografija Tito na Brionima, Botaničku baštu…..
• Obilazak Arene u Puli sa lokalnim vodičem – 10 €;
• Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem– 10 €;
• Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 85 € u hotelima Neptun 3* i Istra 3*;
• Doplata za polupansion 39€;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
• Doplata za polazak iz NovogSada – 2500 RSD;
• Individualne troškove putnika.
Beogradska 29, Beograd
tel./fax: 011 3346776, 3236055
Mat.br. 17075365
www.robinson.rs
prodaja@robinson.rs
Licenca OTP 120/21
NAPOMENA:
• Polazak iz Beograda i Čačka bez doplate
• Polazak iz Novog Sada uz doplatu
OPISI:
Smeštaj je na Velikom Brionu, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom. Primer: Hoteli Neptun 3* i Istra 3* nalaze se pored samog mora u luci ostrva Veliki Brion. Većina soba ima balkon sa kojeg se pruža pogled na park ili more, a prostrani apartmani imaju velike balkone sa pogledom na more. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom,tv-om, telefonom. Doručak je švedski sto u hotelskom restoranu. Wifi je dostupan besplatno u zajedničkim prostorijama.
OPIS I LOKACIJA HOTELA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opis i smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela .Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi švedskog stola.Švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku:
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku:
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska
NAPOMENE:
- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
- Organizator putovanja zadržava pravo i zmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turistička agencije
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencija kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza– “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate. Čekovima građana do tri jednake mesečne rate, zaključno sa 15.07.2021., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica.
Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.