Više od 1800 ponuda

Split | Plitvice

od 157 €

Pozivamo Vas na druženje na novom programu putovanja. Posećujemo jedan od najlepših gradova Jadrana, Split, grad srednjeg Jadrana, divimo se kako Dioklecijanu tako i Ivanu Meštroviću, posećujemo dva nacionalna parka Plitvice i Krku, i obilazimo Zadar i Trogir. 

Split riva
Split riva
Rastoke
Rastoke
Plitvice
Plitvice
Plitvice
Plitvice
Plitvice
Plitvice
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Slapovi Krke
Slapovi Krke
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Split
Dioklecijanova Palata Split
Dioklecijanova Palata Split
Dioklecijanova Palata Split
Dioklecijanova Palata Split
Trogir
Trogir

Polazak: 10.11.2022.

Autobusom 5 dana, 2 noćenja


1. DAN : BEOGRAD – PLITVICE
Polazak iz Čačka u 20:30. Polazak iz Beograda, sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 22:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenja svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN: RASTOKE - PLITVIČKA JEZERA – SPLIT
Dolazak u Rastoke u ranim jutarnjim časovima. Rastoke je ljupko vodeničarsko naselje smešteno na ušću Slunjčice u reku Koranu. Često ga zovu„male Plitvice“. Slobodno vreme za kafu I doručak. Posle pauze, odlazak u nacionalni park “Plitvička jezera”. Dolazak oko 09:30.
Boravak na Plitvicama uz mogućnost fakultativne poludnevne ture u pratnji lokalnog vodiča (trajanje oko 4h), vožnju brodom po jezeru I panoramsko razgledanje izvoza.Oko 14h nastavak vožnje ka Splitu I obilazak centra grada uz lokalnog vodiča: Dioklecijanova palata, Katedrala Sv. Dujma, Peristil, Grgur Ninski (delo Ivana Meštrovića 1929.g), Narodni trg, Marmontova ulica I Prokurative, Hrvatsko narodno kazalište, Muzej grada Splita. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. DAN : SPLIT – ZADAR - SLAPOVI KRKE – SPLIT
Doručak. U prepodnevnim časovima fakultativni polazak ka Zadru I nacionalnom parku „Krka“ (poludnevni izlet). Obilazak crkve Sv. Donata izgrađene na temeljima Rimskog foruma, potom šetnja do Narodnog trga I Gradske kuće sa Gradskom lođom. Ne propustite da obiđete jedinstvene Morske orgulje! Slobodno vreme za šetnju I kafu. Nastavak puta (povratak) ka Slapovima Krke. Slobodno vreme za uživanje u prirodi nacionalnog parka I ručak. Polazak za Split. Slobodno veče. Noćenje.
4. DAN : SPLIT – TROGIR – SPLIT
Doručak. Napuštanje hotela I slobodno vreme za uživanje u Splitu. U poslepodnevnim časovima polazak ka Trogiru. Obilazak grada. Slobodno vreme za uživanje I šetnju promenadom. Slobodno vreme. U večernjim satima, nastavak puta ka Beogradu, preko Sarajeva.
5. DAN : SPLIT – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.
Povratak:14.11.2022.
Cena aranžmana: 189 €

Snižena cena:  157 €
Cenovnik br 1. od 26.09.2022. Program br.47/2022

Aranžman obuhvata:
• Prevoz autobusom turistička klase (AC/DVD);
• Smeštaj u hotelu Zagreb 2* u Splitu, ili sličnom, usluga na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2 sobama;
• Boravišnu taksu;
• Obilazak kuće za Brodiće;
• Boravišnu taksu;
• Usluge turističkog vodiča u svakom autobusu;
• Uslugu lokalnog vodiča u Splitu;
• Troškove organizacije putovanja
Aranžman ne obuhvata:
• Fakultativneizlete:
• Ulaznicu za Rastoke;
• Ulaznicu I naknadu za lokalnog vodiča u nacionalnom parku „Plitvička jezera“ – 25 €, cena uključuje obilazak sa lokalnim vodičem u trajanju oko 4h, vožnju brodom po jezeru I vožnju panoramskim vozom (u zavisnosti od vremenskih uslova), ), Studenti sa indexom I deca 07-18 god 15 €, deca do 7 godina - gratis;
• Fakulatativni izlet do Slapova Krke I Zadra – 30 EUR. Cena uključuje prevoz, ulaznicu I usluge lokalnog vodiča u Zadru;
• Izlet u Trogiru – 10 EUR2*;
• Individualne troskove putnika;
• Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 35 EUR u hotelu Zagreb 2*;
• Doplate: za transfer iz Novog Sada – 20€;
• Individualne troškove putnika.

NAPOMENA:
• Polazak iz Beograda I Čačka bez doplate
• Polazak iz Novog Sada uz doplatu
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja I poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela .Organizator će proslediti želje I zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica I uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Splitu na oko 7 km od centra, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni). Primer: Hotel Zagreb 2*. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom, tv-om, telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto u hotelskom restoranu. Hotel Zagreb je bivši vojni hotel, sa urednim sobama, ali malo starijim nameštajem. Wifi je dostupan nbesplatno u zajedničkim prostorijama.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izletasu po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje I lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova I objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku:
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku:
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska
NAPOMENE:
- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja I opštim uslovima putovanja turističke agencije
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva I osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao I radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
- Obaveza je putnika da za putovanja obezbedi ispravan putni document i da se pridržava carinskih I drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize I nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao I troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati I sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene I uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako I sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza– “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija I naknadne izmene nisu moguće,
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,
- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija I prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate. Čekovima gradjana do tri jednake mesečne rate, zaključno sa 15.07.2021., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica.
Organizator putovanja: Jungman travel doo, Pivarska 13, 32000 Čačak, tel/fax: 032/34-34-10, 34-34-40
web: www.jungmantravel.rs, e-mail: jungmantravel@mts.rs tekući račun: 170-0030019572001-95
MB 20984767, PIB 108366025, šifra delatnosti: 7912, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.
Poslovnica u Beogradu: Kneza Mihaila 21/a lok.5, tel: 011/32-87-837, e-mail: office@jungmantravel.rs