Više od 1800 ponuda

Dvorci Transilvanije

od 110 €

Na ovom proputovanju kroz Transilvaniju obilazimo Zamak Bran, zatim dvorac Peleš, a kao poslaticu smo izdvojili upoznavanje sa gradom Sibiu, jednom od evropskih prestonica kulture gde se u blizini nalazi dvorac Hunedoara u kojem je živeo Hunjadi Janoš, kod nas poznatiji kao Sibinjanin Janko. saznaćete priče o tome kako se pripremao za borbu i odbranu Beograda od Turaka, borbu koja ga je proslavila... Putovanje posle koga ćete dugo dugo listati album sa svojim slikama. Uživajte

Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije

Polasci: 24.10/08.11.20194DANA/2 NOĆENJA  AUTOBUSOM

1.dan      NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda (saglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice, tačnovremebićepoznatonajkasnije dan predputovanje).

2.dan      BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV               

Nastavak putovanja u Rumuniji. Dolazak do zamka Bran u Transilvaniji, koji su podigli vitezovi Tevtonskog reda, u XIII veku. U ovom zamku bio je zatvoren kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku.Posle podne dolazak uBrašov, centarjugoistočneTransilvanijeijedanodnajlepšihgradovaRumunije. Panoramskorazgledanjegrada: CrnacrkvaizXVveka (najvećagotičkacrkvaizmeđuBečaiCarigrada),Kapija Ekaterina (1559. god.), kuća Hiršer (1545. god.), staragradskavećnica (1420. god.), sagrađene u renesansnom stilu (od kojih je ova poslednja zadržala elemente gotike)... Slobodnovreme.Uveče dolazakuSinaju ili Pojanu Brašov. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan      MANASTIR SINAJA –DVORAC PELEŠ – SIBIU

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš*, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para, Karola I Hoencolerna i Elizabete. Dolazak u Sibiu, grad u južnoj Transilvaniji, koji je 2007. godine, nakon ulaska Rumunije u Evropsku uniju, nosio titulu kulturne prestonice Evrope. Smeštaj u hotel. Razgledanje starog gradskog jezgra Sibiua, koji nosi tradicionalni epitet „muzejna otvorenom“: Veliki trg,na kojem se, između ostalog, nalaze Palata Brukental (1785. god.; austrijski barok) irimokatolička, jezuitska crkva (barok; 1733. god.); Mali trg, sa Savetnom kulom (XIII vek); Trg Huet, sa evangelističkom katedralnom crkvom iz XIV veka (gotička bazilika);Ulica Mitropolije, u kojoj se nalazisaborna crkva Erdeljske mitropolije (1906. god.)... Slobodnovreme. Noćenje.           

4.dan      SIBIU – HUNEDOARA – BEOGRAD/NOVI SAD

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u grad Hunedoara. Fakultativna poseta tamošnjem dvorcu Hunjadiz XIV veka, najreprezentativnijem zdanju profane gotike u Transilvaniji (Erdelju), u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš, u našim epskim narodnim pesmama opevan kao Sibinjanin Janko.Nastavak putovanja. Povratak u Beograd i Novi Sad do 24h.

Povratak: 27.10/11.11.2019                                                                   Cenovnik br. 2 od 26.12.2018.

CENA ARANŽMANA: 125 € 

*U terminu 09-12.11.2018., predviđena je poseta dvorcu Pelišor.

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve puno platežne osobe (deli ležaj sa roditeljima u 1/2 sobi). Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €. Doplata za 1/1 sobu – 30 €.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem, te audio i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Silva“3*– Nalazi se u mestu Bušteni, uz gondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovskuteleviziju, wi-fi, telefon,mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su:restoran, konferencijske sale...“Carpati” 3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m odcentraPredeala. Hotel posedujedvokrevetnesobe. U sastavuhotelasurestoran, sauna, bazen, đakuzi, fitnescentar... Ili nekomdrugomistekategorizacije, nabazi 1 noćenjasadoručkom (švedskisto), te u hotelu„Parc“ 3* (www.hotelparcsibiu.ro)– Udaljen je 15 minuta od centra Sibiua. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Svaka soba ima TUŠ/WC, TV,telefon, klimu-uređaj, wi-fi.U sastavuhotelasurestoran, konferencijskasala.Smeštaj je nabazi 1 noćenjasadoručkom (švedskisto); evropskakategorizacijahotela; dvokrevetna soba. Tačninazivihotelabićeobjavljeni 15 dana pre polaskana put.
  • Razgledanje Brašova i Sibiua
  • Usluge vodiča

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (30€): zamak Bran, manastir Sinaja, dvorac Peleš, dvorac Hunjadi
  • MeđunarodnozdravstvenoosiguranjepocenovnikuGeneraliosiguranja
  • Doplataza 1/1 sobu – 30 €.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstva za boravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju...) informišunasajtuDelegacije EU u Srbijiwww.europa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritoriju EU.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate.

Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.

Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)