Više od 1800 ponuda

Dvorci Transilvanije

od 127 €

Na ovom proputovanju kroz Transilvaniju obilazimo Zamak Bran, zatim dvorac Peleš, a kao poslaticu smo izdvojili upoznavanje sa gradom Sibiu, jednom od evropskih prestonica kulture gde se u blizini nalazi dvorac Hunedoara u kojem je živeo Hunjadi Janoš, kod nas poznatiji kao Sibinjanin Janko. saznaćete priče o tome kako se pripremao za borbu i odbranu Beograda od Turaka, borbu koja ga je proslavila... Putovanje posle koga ćete dugo dugo listati album sa svojim slikama. Uživajte

Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije
Dvorci Transilvanije

Polasci:24.10/08.11.2019

1.dan      NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda (sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice, tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje).

2.dan      BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV               

Nastavak putovanja u Rumuniji. Dolazak do zamka Bran u Transilvaniji, koji su podigli vitezovi Tevtonskog reda, u XIII veku. U ovom zamku bio je zatvoren kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku.Posle podne dolazak uBrašov, centarjugoistočneTransilvanijeijedanodnajlepšihgradovaRumunije. Panoramskorazgledanjegrada: CrnacrkvaizXVveka (najvećagotičkacrkvaizmeđuBečaiCarigrada),Kapija Ekaterina (1559. god.), kuća Hiršer (1545. god.), staragradskavećnica (1420. god.), sagrađene u renesansnom stilu (od kojih je ova poslednja zadržala elemente gotike)... Slobodnovreme.Uveče dolazakuSinaju ili Pojanu Brašov. Smeštaj u hotel. Noćenje.   

3.dan      MANASTIR SINAJA –DVORAC PELEŠ – SIBIU

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš*, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para, Karola I Hoencolerna i Elizabete. Dolazak u Sibiu, grad u južnoj Transilvaniji, koji je 2007. godine, nakon ulaska Rumunije u Evropsku uniju, nosio titulu kulturne prestonice Evrope. Smeštaj u hotel. Razgledanje starog gradskog jezgra Sibiua, koji nosi tradicionalni epitet „muzejna otvorenom“: Veliki trg,na kojem se, između ostalog, nalaze Palata Brukental (1785. god.; austrijski barok) irimokatolička, jezuitska crkva (barok; 1733. god.); Mali trg, sa Savetnom kulom (XIII vek); Trg Huet, sa evangelističkom katedralnom crkvom iz XIV veka (gotička bazilika);Ulica Mitropolije, u kojoj se nalazisaborna crkva Erdeljske mitropolije (1906. god.)... Slobodnovreme. Noćenje.           

4.dan      SIBIU – HUNEDOARA – BEOGRAD/NOVI SAD

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u grad Hunedoara. Fakultativna poseta tamošnjem dvorcu Hunjadiz XIV veka, najreprezentativnijem zdanju profane gotike u Transilvaniji (Erdelju), u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš, u našim epskim narodnim pesmama opevan kao Sibinjanin Janko. Nastavak putovanja. Povratak u Beograd i Novi Sad do 24h.

Povratak: 27.10/11.11.2019              Cenovnik br. 7 od 30.07.2019.– Program br. 40/2019

 

DINARSKI DEO ARANŽMANA 5000,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

85

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve puno platežne osobe (dete koristi pomoćni ležaj). Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem, te audio i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Silva“3*– Nalazi se u mestu Bušteni, uz gondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon,mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su:restoran, konferencijske sale...“Carpati” 3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m od centra Predeala. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitnes centar... Ili nekom drugom iste kategorizacije, na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto), te u hotelu„Parc“ 3* (www.hotelparcsibiu.ro) – Udaljen je 15 minuta od centra Sibiua. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Svaka soba ima TUŠ/WC, TV,telefon, klimu-uređaj, wi-fi. U sastavu hotela su restoran, konferencijska sala. Smeštaj je na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetna soba. Tačni nazivi hotela biće objavljeni 15 dana pre polaska na put.
  • Razgledanje Brašova i Sibiua
  • Usluge vodiča

 

 

 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (35€): zamak Bran, manastir Sinaja, dvorac Peleš, dvorac Hunjadi
  • Međunarodnozdravstveno osiguranjepocenovnikuGeneraliosiguranja
  • Doplata za 1/1 sobu – 30 €.

 

NAPOMENA :Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.

 

 

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

 

Uskladu sa odredbama Zakona u turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2019 od 25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PUYUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PUYUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd,ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: Expo banka, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.