Više od 1800 ponuda

Magična Delta Dunava - 1. maj

od 270 €

Posle 2888 km toka, Dunav je idalje neumoran. Poseban i svoj. U Delti nam govori o Švarcvald torti, Bečkom valceru,  Bratislavskim haluškama, Budimpeštanskom čardašu, Zemunskim labudovima, Beogradskom Pobedniku, Golubačkoj tvrđavi, Đerdapu, Decebalu, Trajanu i Drakuli... Galebovi i pelikani osluškuju priče i ispisuju poslednje stranice ovog romana... Zainteresovani za poslednje poglavlje knjige Delta Dunava?

Krstarenje Dunavom u njegovoj Delti na ušću, poseban doživljaj i i nezaboravna tačka Evrope.

Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj
Magična Delta Dunava - 1. maj

Polazak: 28.04.2019.                     6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM

1. dan     NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 19h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 21h iz Beograda (sa perona glavne autobuske stanice). Putovanje Đerdapskom klisurom.

2.dan      BUKUREŠT

Nastavak putovanja: Drobeta Turnu Severin - Krajova- Bukurešt. Pre podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)... Smeštaj u hotel. Odmor. Kratka šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Centralna univerzitetska biblioteka, zdanje Senata, crkva Kreculesku… Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan     BUKUREŠT – KONSTANCA – TULĆA

Doručak. Nastavak putovanja. Dolazak u Konstancu, najveću luku na Crnom moru (takođe poznato letovalište), inače nekadašnju grčku koloniju Tomis. Razgledanje grada: spomenik rimskom pesniku Ovidiju (koji je ovde bio u egzilu), džamija, kazino...Posle podne dolazak u Tulću, grad ne predvorju delte Dunava, poznat još u vreme Aleksandra Makedonskog. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

4.dan      TULĆA – JEZERO NEBUNU – TULĆA

Doručak. Ukrcavanje na brod. Plovidba rukavcima i jezerima delte Dunava: Crisan – ribarsko selo Mila 23 – jezero Nebunu.Ručak i večera na brodu. Povratak u Tulću. Noćenje.    

5.dan      TULĆA – DELTA DUNAVA – MANASTIR SAON – TULĆA-  NOVI SAD/BEOGRAD

Doručak. Napustanje hotela. Odlazak u deltu Dunava, najlepšu deltu Evrope i jednu od najlepših delta sveta. Delta Dunava, sa svoja tri rukavca, Kilijom, Sulinom i Sv. Đorđem, i sistemom jezera Razim – Sinoe, zauzima površinu od 5165 km2, od čega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja, inače, ima status prirodnog rezervata, predstavlja pravu prirodnu laboratoriju, sa brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama (npr. 275 vrsta ptica). Nakon plovidbeodlazak autobusom do manastira Saon. Poseta manastiru.  Povratak u Tulću. Slobodno vreme.

Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Konstanca – Bukurešt – Drobeta Turnu Severin...

6.dan      NOVI SAD/BEOGRAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h.

Povratak: 03.05.2019.                                                                                                                                       Cenovnik br. 1 od 10.01.2019.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

270

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. imapopust 30% na cenuaranžmana u pratnjidvepunoplatežneosobe (deliležaj sa roditeljima u 1/2 sobi). Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (1/2soba sa pomoćnimležajem) ostvarujepopust 30 €. Doplata za 1/1 sobu – 45 €.

Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja.

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem, te audioi video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Rin Central“ 4* -Nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, klimu uređaj...Ili nekom drugom hotelu iste kategorizacije u Bukureštu na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto),teuhoteluEuropolis3* (www.europolis.ro) u Tulći– Nalazi se u samom centru Tulće (5 minuta udaljen od centralnog trga). Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Svaka soba poseduje TUŠ/WC, klimu uređaj, većina poseduje terasu. Smeštaj je na bazi 2 noćenja sa ishranom prema programu (doručak – švedski sto; ručak i večera u Tulći – kontinentalni obrok); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe
  • Taksu za boravak u Nacionalnom parku
  • Plovidbu brodovima po delti Dunava                     
  • Razgledanje Bukurešta i Konstance
  • Usluge vodiča/pratioca agencije

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualnetroškove
  • Peronskukartu (50 dinara, samo za putnikekojiulaze u Beogardu)
  • Međunarodnozdravstvenoosiguranje po cenovniku Generali osiguranje

 

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstva za boravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju...) informišunasajtuDelegacije EU u Srbijiwww.europa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritoriju EU.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)