background image

 

    

 

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova 
putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana 
pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o 
programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o 
putovanju.
 

 

       4 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

1. dan  BEOGRAD 

Polazak  iz  Beograda  oko  23:30h  (tačno  vreme  i  mesto  biće  poznato  dva  dana  pred  putovanje).  Iz  Novog  Sada  oko  01h  sa  parkinga  kod 
Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan   BUDIMPEŠTA  
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. 
Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele... Smeštaj u hotel. Slobodno posle podne. Noćenje. 
3. dan  BUDIMPEŠTA / KRSTARENJE DUNAVOM 
Doručak.
  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  ili  odlazak  na  fakultativne  izlete  -  tržni  centar  Campona  sa  individualnom  posetom 
Tropikarijumu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Nakon krstarenja (fakultativno) odlazak 
u čardu (mađarski nacionalni restoran) na večeru sa folklornim programom. Povratak u hotel. Noćenje. 
4. dan  BUDIMPEŠTA / SENT ANDREJA / BEOGRAD 
Doručak.
  U  09h  napuštanje  hotela  i  fakultativni  polazak  za  Sent  Andreju.  Razgledanje  sa  vodičem  i  slobodno  vreme  za  šetnju  po  ovom 
baroknom  gradiću,  nerazdvojno  vezanim  za  srpsku  istoriju.  Oko  18h  polazak  za  Srbiju  iz  centra  Budimpešte.  Dolazak  u  Beograd  u  kasnim 
večernjim časovima. 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

23.11 – 26.11.2017.   

3* 

79 € - 59 € 

14.12 – 17.12.2017. 

3* 

79 € - 59 € do 30.11.2017. 

11.01 – 14.01.2018. 

3* 

79 € - 59 € do 30.12.2017. 

14.02 – 17.02.2018. 

3* 

79 € - 59 € do 30.01.2018. 

08.03 – 11.03.2018. 

3* 

79 € - 59 € do 20.02.2018. 

05.04 – 08.04.2018. – VASKRS 

3* 

89 € - 69 € do 20.03.2018. 

28.04 – 01.05.2018. – 1. MAJ 

3* 

89 € - 69 € do 30.03.2018. 

24.05 – 27.05.2018. 

3* 

79 € - 59 € do 30.11.2017. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNACENOG TERMINA U TABELI               

Cenovnik br.7 od 22.11.2017. 

Cena aranžmana se umanjuje za 15 € ukoliko se koristi sopstveni prevoz. Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom 

ležaju) 50€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%. 

Doplata za 1/1 sobu na upit - 40€. 

Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata za transfer 20 € (minimum 4 putnika); Polazak iz 

Zrenjanina – doplata za transfer 1500 din (minimum 4 putnika). 

ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (16-87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 nocenja (doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnoj kategorizaciji. Hotel 3*  Nalazi se sa 

Pestanske strane, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2+1 sa TWC, TV, mini 
bar, telefon. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre putovanja.  

  Panoramsko razgledanje Budimpešte sa vodičem 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Individualne troškove 
  Fakultativne izlete (minimum 25 osoba): čarda (večera sa folklorno zabavnim programom) 25€/ 20€ deca; Krstarenje Dunavom  15€/ 

10€ deca; tržni centar Campona 5€/5€ deca;  izlet do Sent Andreje  10€/5€ deca; ulaznica za Tropikarijum 2500F oko 8.5€/deca do 
18g 1800F oko 6€.
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od 
troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima 
u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu  na dan  uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši 
uplatom akontacije  u iznosu od 40%  od  ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10  dana  pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje  određuje 
banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po 
odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
  ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA  (YUTA STANDARD)