Više od 1800 ponuda

Budimpešta - 2 noćenja

od 59 €

Beogradski kej, u centru Budimpešte, je pravo mesto  sa kog treba krenuti u razgledanje jednog od najlepših dunavskih gradova. Kej se nalazi između dva mosta - Eržebet i Lančanog- Sa keja se pruža pogled na budimsku tvrđavu nad kojom dominiraju ribarske kule i crkva Sv Matije Korvina...

Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Sentandreja
Sentandreja

Polasci: 28.09/19.10/23.11./14.12.2017.

                                                                                                                                     4 DANA , 2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

1.dan.    BEOGRAD…

Polazak iz Beograda  oko 23.30 časova (tačno vreme biće poznato dva dana pred putovanje). Iz Novog Sada oko 01. čas sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.Dan     BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele... Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

3.dan      BUDIMPEŠTA / KRSTARENJE DUNAVOM

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativne izlete -  tržni centar Campona sa individualnom posetom Tropikarijumu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Nakon krstarenja (fakultativno) odlazak u čardu (mađarski nacionalni restoran) na večeru sa folklornim programom. Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan      BUDIMPEŠTA / SENT ANDREJA / BEOGRAD

Doručak. U 09h napuštanje hotela i fakultativni polazak za Sent Andreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Slobodno vreme u centru grada. Oko 16 časova polazak za Srbiju iz centra Budimpešte.. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima

                                                                                                                                                                                Cenovnik br.1 od 08.07.2017.

Termin putovanja Hotel  Cena aranžmana
28.09.-01.10. 3* 69 € - 59 € 
19.10.-22.10. 3* 69 € - 59 € do 20.09.
23.11.-26.11. 3* 69 € - 59 € do 20.10.
14.12.-17.12. 3* 69 € - 59 € do 20.11.

 

 

 

 

 

Cena aranžmana se umanjuje za 15  € ukoliko se koristi sopstveni prevoz

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjenje 10€ ,u zajedničkom ležaju dete do 6 god.ostvaruje popust40%

Polazak iz Čačkaeleznička stanica) doplata za transfer 20€, iz Kragujevca (TC Roda) doplata  za transfer 15€, ulaz  Batočina 15€ (minimum 4 putnika)

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                                     

  • Prevoz autobusom turističke klase (16-87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema prijavi
  • Smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 nocenja sa  ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama po lokalnoj kategorizaciji. Hotel 3* (Atlas, Tulip inn, Zuglo ...). Nalazi se sa Pestanske strane, u bližem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefon.Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre putovanja. 

 HOTEL MILLENNIUM 3*Nalazi se sa Pestanske strane, u širem  centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom...

  • Panoramsko razgledanje Budimpešte sa  vodičem
  • Usluge turističkog vodiča / pratioca grupe
  • Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Fakultativne izlete (minimum 25 osoba) čarda (večera sa folklorno zabavnim programom )    25€/ 20€ deca / Krstarenje Dunavom  15€/ 10€  deca/ tržni centar Campona   5€/   5€ deca /  izlet do Sent Andreje  10€/  5€  deca / ulaznica za Tropikarijum 2500F oko 8.5 eura / deca do 18g 1800F oko 6 eura. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
  • Međunarodno zdravstvenog osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja.
  • Doplata za 1/1 sobu 40 €  (jednokrevetna soba na upit)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina  

  ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)